Kuva:
Uutinen 25.10.2021

Eurooppa-neuvosto haki ratkaisuja muuttoliikkeen haasteisiin

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.10.2021 

Eurooppa-neuvosto pureutui 22.10. muuttoliikkeeseen ja digitalisaatioon EU-huippukokouksen toisena päivänä Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Sanna Marin.

Muuttoliikkeestä käytiin laaja keskustelu. Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa toimeenpanemaan viipymättä kesäkuun päätelmien mukaisesti lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävän yhteistyön toimintasuunnitelmat. Niiden rahoituksessa on hyödynnettävä mm. NDICI Globaali Eurooppa -välinettä. Eurooppa-neuvosto kiirehti myös rahoitusta syyrialaispakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille.

EU-valtiojohtajat tuomitsivat kaikki pyrkimykset välineellistää maahanmuuttajia poliittisiin tarkoituksiin. EU jatkaa täysimääräisesti ulkorajavalvontaansa laittoman muuttoliikkeen estämiseksi.
Suomi katsoo, että muuttoliike edellyttää kokonaisvaltaisia, yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja.

Muuttoliikkeen hallintaan kohdennettavia varoja on hyödynnettävä tehokkaasti. Kumppanuudet lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ovat keskeisiä. Muuttoliikkeen välineellistämistä ei voida hyväksyä. Samaan aikaan on noudatettava kansainvälisen oikeuden velvoitteita sekä perus- ja ihmisoikeuksia.

EU:n valtiojohtajat hyväksyivät loppupäätelmät myös digitalisaatiosta. Eurooppa-neuvosto totesi haitallisten kybertoimien lisääntyneen merkittävästi. Siksi EU:n sitoumusta avoimeen, vapaaseen, vakaaseen ja turvalliseen toimintaympäristöön on vahvistettava. Tämä korostaa tarvetta kehittää edelleen EU:n kyberturvallisuuden kriisinhallintaa ja tehokasta EU-tason vastausta laajamittaisiin kyberturvallisuuden uhkiin.

Eurooppa-neuvosto muistutti myös EU:n tavoitteesta varmistaa Euroopan digitaalinen siirtymä, joka edistää talouskasvua, työpaikkojen luomista ja kilpailukykyä sekä vahvistaa digitaalista suvereenisuutta. Eurooppa-neuvosto peräänkuulutti ripeää edistymistä tärkeimmässä lainsäädännössä (ml. verkkovierailuasetus sekä digitaalisia palveluita ja digitaalisia markkinoita koskevat säädökset) sekä dataa, tekoälyä, digitaalista identiteettiä ja eurooppalaista siruekosysteemiä koskevissa aloitteissa.

Kokouksessa jätettiin jäähyväiset Saksan liittokanslerille Angela Merkelille ja Ruotsin pääministerille Stefan Lövfenille, jotka osallistuivat viimeisen kerran Eurooppa-neuvostoon.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231.