Kuva: Judith Litvine / MEAE

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 14.3.2022

EU-maiden johtajat vaativat Venäjää lopettamaan hyökkäyksen Ukrainaan välittömästi

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.3.2022 

Ranskan Versailles’ssa 10. ja 11. maaliskuuta järjestetty epävirallinen päämieskokous tuomitsi jyrkästi Venäjän kaksi viikkoa sitten aloittaman hyökkäyksen Ukrainaan ja vaati Venäjää vetämään välittömästi ja ehdoitta kaikki joukkonsa maasta. Huippukokous hyväksyi myös unionin puolustusta, ja taloutta kehittävän Versailles’in julistuksen.

EU-maiden johtajat haluavat tarjota väliaikaisen suojelun kaikille Ukrainan pakolaisille, ja osoittaa yhteisvastuuta, tukea ja humanitaarista apua pakolaisten vastaanotossa. EU jatkaa laajaa tukeaan Ukrainalle.

EU on vastannut nopeasti Ukrainalle, joka on jättänyt hakemuksen päästäkseen EU:n jäseneksi. EU-perussopimusten mukaisesti hakemuksesta on pyydetty lausunto Euroopan komissiolta. EU vahvistaa viiveettä siteitä Ukrainaan ja lujittaa kumppanuuttaan tukeakseen Ukrainaa eurooppalaisella polulla. EU-maiden johtajat korostivat, että Ukraina kuuluu Euroopan perheeseen. Komissiolta on pyydetty lausuntoa myös Moldovan ja Georgian jäsenyyshakemuksista.

Venäjää vaaditaan noudattamaan kaikkia kansainvälisiä velvoitteitaan ja humanitaarista oikeutta. EU-maiden johtajat muistuttivat, että Venäjä on yksin vastuussa sodasta. Venäjälle ja Valko-Venäjälle asetettuja pakotteita ollaan valmiita voimistamaan nopealla aikataululla. Siviileihin kohdistuneista iskuista ja muista sotarikoksia vastuulliset johtuvat vastaamaan teoistaan. EU-johtajat kiittävät Kansainvälistä rikostuomioistuinta päätöksestä aloittaa työ. EU-maiden johtajat vaativat, että Ukrainan ydinvoimaloiden turvallisuus varmistetaan välittömästi Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) avulla.

”Vahvojen pakotteiden vaikutukset ovat jo nähtävissä. EU-maat ovat valmiita vastaamaan tilanteen kehittymiseen nopeasti, vahvasti ja yhtenäisesti”, pääministeri Sanna Marin sanoi.

”Mittavaa tukea Ukrainalle jatketaan monella eri tavalla. Sotaa pakenevien ihmisten auttaminen on tärkeää ja Suomi haluaa kantaa osansa vastuusta. Tuemme yhdessä myös maita, joihin pakolaisvirrat saapuvat. Yksi tapa on vastaanottaa pakolaisia myös muihin EU-maihin.”, pääministeri Marin totesi.

Versailles’n julistuksessa todetaan, että epävakauden, strategisen kilpailun ja turvallisuusuhkien lisääntyessä EU ottaa enemmän vastuuta Euroopan turvallisuudesta. Lisäksi vähennetään energiariippuvuutta Venäjästä, ja luodaan unionille vahvempaa taloudellista perustaa.

Julkilausumassa todetaan, että EU:n vahvistuminen turvallisuuden ja puolustuksen alalla sekä EUn ja NATOn välinen yhteistyö ovat oleellisia kaikkien turvallisuudelle. Julkilausumassa tuodaan esiin keinoja tämän saavuttamiseksi ja vahvistetaan, että EU tulee hyväksymään strategisen kompassin.

Vahvempi ja kyvykkäämpi EU lisää globaalia sekä transatlanttista turvallisuutta ja täydentää Natoa. Julkilausumassa muistutetaan NATOn aina olevan jäsentensä yhteisen puolustuksen perusta. EU:n jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu on vahvistettu SEU-sopimuksen 42 artiklan 7 kohdassa. EU tiivistää pyrkimyksiään kansainvälisen sääntöperusteisen järjestyksen puolesta, jonka keskiössä on YK. Investointeja lisätään ja kyberuhkien sietokykyä parannetaan.

EU poistaa asteittain riippuvuutensa Venäjältä tuotavasta kaasusta, öljystä ja hiilestä. Tämä tapahtuu muun muassa vähentämällä entistä nopeammin yleistä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, monipuolistamalla energian toimitusta ja -reittejä muun muassa käyttämällä nesteytettyä maakaasua ja kehittämällä biokaasua.

Vakaamman talouden perustaa luodaan vahvistamalla sisämarkkinoita, vähentämällä liiallista tuontiriippuvuutta ja edistämällä keskeisiä teollisia hankkeita.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (kansainväliset asiat) Lauri Voionmaa, p. 0295 160 306, EU-asioiden erityisavustaja Tuulia Pitkänen p. 041 501 3092 ja EU-ja kv-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia