Kuva: Euroopan unioni
Uutinen 31.5.2022

EU-johtajat sopivat kuudennesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista

Tiedote, valtioneuvoston viestintäosasto, 31.5.2022

Maanantaina 30. toukokuuta Brysselissä alkanut ylimääräinen Eurooppa-neuvosto on sopinut uusista pakotteista Venäjälle johtuen maan hyökkäyssodasta Ukrainaan. Kokouksen aluksi EU-johtajat keskustelivat videoyhteydellä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Sanna Marin.

Uudet pakotteet koskevat Venäjältä EU-maihin toimitettavaa raakaöljyä ja öljytuotteita. Kielto kattaa yli kaksi kolmasosaa Venäjältä tuotavasta raakaöljystä. Väliaikaisena poikkeuksena on putkea pitkin tuleva raakaöljy. Pakotepaketin yksityiskohdat tulevat julkisiksi ja astuvat voimaan, kun ne on hyväksytty neuvostossa ja julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Huoltovarmuuden turvaamiseksi luodaan hätämekanismi.

Eurooppa-neuvosto tuomitsi jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ja totesi Venäjän aiheuttaman kärsimyksen ja tuhon olevan sanoin kuvaamatonta. EU-johtajat vaativat Venäjää lopettamaan välittömästi siviileihin kohdistuneet hyökkäykset, mahdollistamaan humanitäärisen avun perille pääsyn sekä vetämään kaikki joukkonsa Ukrainasta. EU vahvistaa olevansa lujasti sitoutunut auttamaan Ukrainaa puolustautumaan Venäjän hyökkäystä vastaan sekä rakentamaan Ukrainan rauhanomaista, demokraattista ja vaurasta tulevaisuutta. Venäjä, Valko-Venäjä ja kaikki sotarikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Taloudellisen avun osalta EU jatkaa tuen antamista Ukrainan humanitaarisiin, likviditeetti- ja jälleenrakennustarpeisiin. EU-johtajat totesivat unionin olevan valmis myöntämään Ukrainalle uutta makrotaloudellista rahoitusapua tämän vuoden aikana vielä enimmillään yhdeksän miljardia euroa. Euroopan komissiolta odotetaan asiasta esitystä. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiolta esitystä myös siitä, miten monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa voitaisiin tukea EU-maita Ukrainan pakolaisten vastaanottamisessa. Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat valmiita ottamaan merkittävän roolin myös Ukrainan jälleenrakentamisessa ja esittävät harkittavaksi jälleenrakennusfoorumia, joka kokoaisi yhteen Ukrainan hallituksen, EU:n jäsenvaltioineen, Euroopan investointipankin sekä kansainväliset kumppanit, rahoituslaitokset ja organisaatiot. EU-johtajat kehottavat selvittämään myös, miten Venäjän jäädytettyjä varoja voitaisiin käyttää Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Epävirallisessa Eurooppa-neuvostossa oli esillä myös energiariippuvuuden vähentäminen Venäjästä. Lyhyen aikavälin ensisijaisena tavoitteena on monipuolistaa toimituslähteitä ja –reittejä sekä turvata energiatoimitukset. Tärkeää on myös nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä, parantaa energiatehokkuutta ja investoida infrastruktuuriin. Unioni pyrkii myös varautumaan toimitushäiriöihin kahdenvälisillä sopimuksilla ja sopimalla koordinoidusta eurooppalaisesta varautumissuunnitelmasta. EU-johtajat kehottavat komissiota jatkamaan työtä myös Euroopan sähkömarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi.

Kokous jatkuu tiistaiaamuna 31. toukokuuta. Toisen kokouspäivän aiheita ovat turvallisuus ja puolustus sekä ruokaturva.