Kuva:
Uutinen 22.9.2022

Pakkotyöllä tuotetut tavarat halutaan kieltää EU:n markkinoilla

Euroopan komissio ehdottaa sääntelyä pakkotyön tehokkaaksi torjumiseksi. Komission mukaan ei ole hyväksyttävää, että eurooppalaisiin kauppoihin päätyy tavaraa, joka on teetetty työntekijöitä uhkailemalla tai pakottamalla. Ulkoministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestävät asiasta sidosryhmäkuulemisen 29. syyskuuta.

Kyseessä on ensimmäinen ehdotus EU-tason asetukseksi kieltää pakkotyöllä ja lapsityövoimalla valmistetut tuotteet EU:n markkinoilla. Asetusta sovellettaisiin kaikkiin yrityksiin sekä EU:ssa valmistettuihin tuotteisiin ja tuontituotteisiin.

Viranomainen voisi pyytää yritykseltä selvitystä pakkotyön ehkäisemisestä

Asetusehdotuksessa annetaan erikseen asetettaville kansallisille vastuuviranomaisille tehtäväksi seurata riskipohjaisesti, että yritykset noudattavat sääntelyä. Vastuuviranomainen käyttäisi seurannassa tietoja, jotka se on esimerkiksi saanut ilmoituksena, tietokannoista tai pyytämällä muilta viranomaisilta.

Vastuuviranomainen voisi näiden tietojen pohjalta pyytää yritykseltä selvitystä, miten yritys on pyrkinyt ehkäisemään ja pysäyttämään arvion kohteena olevaan tuotteeseen liittyvää pakkotyötä. Jos viranomainen arvioi, ettei yrityksen antama tieto ole riittävää ja tuotteisiin liittyy pakkotyön riski, viranomainen aloittaa tutkinnan pakkotyöriskien tarkemmin selvittämiseksi.

Viranomainen voisi tutkinnan pohjalta todeta, että yritys on rikkonut asetusta. Tällöin viranomainen asettaisi tuotteille markkinoilleasettamiskiellon ja yrityksen tulisi vetää takaisin markkinoille asetetut tuotteet ja tuhota ne. Todistustaakka asetuksen rikkomisesta olisi viranomaisella, ja päätöksiin sisältyisi valitusoikeus.

TEM ja UM järjestävät sidosryhmätilaisuuden EU:n pakkotyölainsäädännöstä

Asetusehdotusta käsittelevä neuvoston työryhmä ei ole vielä vahvistunut. Tämän vuoksi ei tiedetä, mikä ministeriö vastaa ehdotuksen käsittelystä. Tällä välin työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö hoitavat valmistelua tiiviissä yhteistyössä.

Valtioneuvosto ja eduskunta muodostavat yhdessä kannan komission ehdotuksen. Kannanmuodostuksessa valtioneuvosto kuulee sidosryhmiä eri tavoin.

Valmistelua varten TEM ja UM järjestävät virtuaalisen sidosryhmäkuulemisen torstaina 29.9.2022 10.00–12.00 Teamsin välityksellä. Ilmoittaudu mukaan kuulemiseen Webropol-linkin(Linkki toiselle verkkosivustolle) kautta 26.9.2022 mennessä.