Kuva: Euroopan unioni
Uutinen 3.10.2022

Miten EU valmistautuu tulevaan talveen ja energian hintoihin?

Komissio antoi syyskuussa energiahintoja koskevan asetusehdotuksen, jonka tavoitteena on alentaa sähkönhintaa ja vähentää korkeiden energiahintojen negatiivisia vaikutuksia. Ehdotuksella halutaan vastata Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan seuranneeseen poikkeukselliseen tilanteeseen energiamarkkinoilla. Suomi kannattaa EU-tason nopeita toimia. EU:n energiaministerit pääsivät 30. syyskuuta poliittiseen yhteisymmärrykseen lainsäädäntöehdotuksesta.

Sähkönkulutusta vähennettävä

Komissio on ehdottanut kahta toimenpidettä sähkön kysynnän vähentämiseksi. Ensimmäinen tavoite on vähentää tulevalla lämmityskaudella jäsenvaltioiden kuukausittaista sähkönkulutusta 10 prosenttia verrattuna viiden edeltävän vuoden vastaavaan aikaan.

Toinen tavoite on vähentää sähkönkulutusta sähkön kulutushuippujen aikana viidellä prosentilla.

Jäsenvaltiot voivat itse päättää ne keinot, joilla sähkönkäyttöä vähennetään. Suomessa alkaa 10. lokakuuta kansallinen energiansäästökampanja, jonka nimi on ”Astetta alemmas”.

Tukitoimia loppukäyttäjille

Asetusluonnoksessa esitetään myös tulonsiirtotoimia, joilla tuetaan energian loppukäyttäjiä. Komissio on esittänyt velvoitetta leikata väliaikaisesti niiden sähköntuottajien tuottoja, joiden tuotantokustannukset ovat pienemmät kuin sähkönhinnan asettavan kaasun. Tuottojen leikkaamisesta kerätyt tulot tulee ohjata sähkön loppukäyttäjille.

Fossiilista energiaa tuottavien ja jalostavien yritysten tuotot ovat sodan seurauksena kasvaneet. Näihin tuottoihin esitetään nyt väliaikaista solidaarisuusmaksua, jonka tuotoilla tuetaan energian loppukäyttäjiä. Solidaarisuusmaksu koskisi yrityksiä, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia tulee fossiilisista polttoaineista. Siksi tämänhetkisen arvion mukaan toimi ei kohdistuisi suomalaisiin yrityksiin.

Kaikki ehdotetut toimenpiteet ovat poikkeuksellisia ja väliaikaisia.

Lehdistötiedote: Neuvosto sopi kiireellisistä toimista energian hintojen alentamiseksi, 30.9.2022