Bild: Euroopan unioni
Nyheter 5.10.2022

Hur förbereder sig EU för den kommande vintern och energipriserna?

I september lade kommissionen fram ett förslag till förordning om energipriser i syfte att sänka elpriserna och minska de negativa effekterna av höga energipriser. Med förslaget vill kommissionen råda bot på det exceptionella läget på energimarknaden som följer av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Finland backar upp förslag till snabba åtgärder på EU-nivå. Den 30 september nådde EU:s energiministrar en politisk överenskommelse om lagstiftningsförslaget.

Minska elförbrukningen

Kommissionen har föreslagit två åtgärdsmål för att minska efterfrågan på el. Det första målet är att under den kommande uppvärmningssäsongen minska medlemsländernas månatliga elförbrukning med 10 procent jämfört med motsvarande tidpunkt under de fem föregående åren.

Det andra målet är att minska elförbrukningen med fem procent under perioder med förbrukningstoppar.

Medlemsländerna får själva besluta om på vilket sätt de minskar elförbrukningen. Den 10 oktober inleder Finland en nationell energisparkampanj Snäppet svalare.

Stöd till slutförbrukare

I utkastet till förordning föreslås åtgärder för inkomstöverföringar för att stödja slutförbrukarna av energi. Kommissionen har föreslagit en skyldighet att tillfälligt minska vinsterna för elproducenter vars produktionskostnader är lägre än den gas som fastställer elpriset. De intäkter som följer av nedskärningen ska riktas till slutförbrukarna av el.

Vinsterna för företag som producerar och förädlar fossil energi har ökat på grund av kriget. För dessa vinster föreslås nu en tillfällig solidaritetsavgift. Intäkterna från avgiften ska gå till slutförbrukarna av energi. Solidaritetsavgiften ska gälla företag vars omsättning till mer än 75 procent utgörs av fossila bränslen. Enligt dagens bedömning gäller åtgärden inte finländska företag.

Alla föreslagna åtgärder är exceptionella och temporära.

Pressmeddelande: Rådet enas om krisåtgärder för att sänka energipriserna, 30.9.2022