Kuva: Euroopan unioni
Uutinen 21.10.2022

Eurooppa-neuvosto sopi energiakriisiä hillitsevistä toimista

valtioneuvoston viestintäosasto

21.10.2022

Torstaina 20. lokakuuta alkanut Eurooppa-neuvosto on sopinut energiakriisiä hillitsevistä toimista. EU-johtajat totesivat, että Venäjä käyttää energiaa aseena. Euroopan unioni toimii kuitenkin yhtenäisenä tukien EU-kansalaisia ja yrityksiä.

Eurooppa-neuvosto sopi, että unioni vauhdittaa ja tehostaa toimia, joilla vähennetään energian kysyntää, varmistetaan toimitusvarmuus ja alennetaan energian hintoja kotitalouksille ja yrityksille. EU-johtajat kehottavat kiireellisesti edistämään seuraavia:

•    Kaasun yhteishankinnat, jotta varastot saadaan täytettyä ja huoltovarmuus turvattua kaikkialla Euroopassa
•    Kaasun markkinahintaan vaikuttavat tilapäiset toimet
•    Jäsenvaltioiden väliset solidaarisuusjärjestelyt kaasun toimitushäiriöiden varalta
•    Energiankulutuksen vähentäminen

”Käyty keskustelu ei ollut helppo, sillä jäsenmaiden energiatilanteet ovat hyvin erilaisia. Otimme kuitenkin tänään tärkeitä edistysaskelia yhteisten ratkaisujen suuntaan”, pääministeri Sanna Marin sanoi.

”Edistämällä kaasun yhteishankintoja, tilapäisiä hintaan vaikuttavia mekanismeja sekä vähentämällä energiankulutusta edistämme kohtuuhintaisen energian saatavuutta koko Euroopassa. Lisäksi keskeistä on nyt voimakkaasti investoida vihreään siirtymään, jotta olemme tulevina talvina omavaraisempia energiantuotannon suhteen”, pääministeri Marin totesi.

Eurooppa-neuvosto tarkasteli myös energiakriisin vaikutuksia talouteen. Tavoitteena on suojella kotitalouksia ja yrityksiä niin, että säilytetään tasapuoliset toimintaedellytykset ja sisämarkkinoiden eheys sekä maailmanlaajuinen kilpailukyky. Tärkeää on myös parantaa häiriönsietokykyä.

Eurooppa-neuvosto jatkuu aamupäivällä perjantaina, jolloin aiheena on muun muassa Ukraina ja ulkosuhteet.

Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia