Kuva: Pexels
Uutinen 8.2.2023

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2023 myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä 445 000 euroa valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Tukea saaneita järjestöjä oli tällä hakukierroksella 22 ja tuettuja hankkeita 24.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen suunnattujen valtionavustusten tarkoituksena on edistää keskustelua EU:n ajankohtaisista aiheista ja lisätä kansalaisten perustietoa Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä kysymyksistä. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa EU-tiedon lisäämisessä ja siihen liittyvän keskustelun edistäjänä.

Vuoden 2023 hakukierroksen painopisteitä olivat

  • EU ihmisoikeustoimijana ja demokratian edistäjänä
  • EU:n talous ja energiapolitiikan suunta
  • EU globaalina toimijana: yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja EU:n rooli konfliktien ratkaisijana
  • EU:n laajentuminen

Hakukierroksella painotettiin erityisesti hankkeiden viestinnällisyyttä. Hankkeiden tuottamien sisältöjen tulee olla käytettävissä maksutta. Myönnettyjen valtionavustusten suuruusluokka vaihteli 15 000–35 000 euron välillä hanketta kohden.

Tukea kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen haki määräaikaan mennessä 31 järjestöä 39 eri hankkeeseen. Avustusta myönnettiin 22 järjestölle yhteensä 24 hankkeeseen. Yksivuotinen avustus on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan tiedottamiseen. Ulkoministeriö on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

CMI- Martti Ahtisaari Peace Foundation

Creatura Think & Do Tank ry

Eettisen kaupan puolesta ry

Eurooppalainen Suomi ry 

Eurooppanuoret ry

European Youth Parliament – EYP Finland ry

Finnwatch ry

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS ry

Kansallinen senioriliitto ry 

Kuurojen liitto ry 

Natur och Miljö rf

Nuorten Akatemia ry 

SaferGlobe ry

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry

Suomen Sadankomitea ry 

Suomen videovaikuttajat ry 

Suomen YK-liitto ry 

Valo-valmennusyhdistys ry

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Vapaus valita toisin ry

 

Lisätietoja: tiedottaja Sara Haalahti, + 358 295 350 089

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi