Bild: Pexels
Nyheter 8.2.2023

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2023

Utrikesministeriet har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer för Europainformation. Denna ansökningsomgång fick 22 organisationer stöd för 24 olika projekt.

Syftet med statsunderstödet är att främja debatten om aktuella EU-frågor och att öka medborgarnas grundläggande kunskap om frågor som gäller EU och Finlands EU-medlemskap. Civilsamhällesorganisationerna spelar en viktig roll i att öka kunskapen och främja debatten om EU.

De prioriterade områdena i utlysningen 2023 var:

  • EU som försvarare av de mänskliga rättigheterna och demokratin
  • EU:s ekonomi och riktningen för energipolitiken
  • EU som global aktör: gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s roll som konfliktlösare
  • EU:s utvidgning

Under ansökningsomgången betonades särskilt projektens kommunikativa karaktär. Det innehåll som produceras i de finansierade projekten ska vara tillgängligt utan avgift. De beviljade bidragen ligger mellan 15 000 och 35 000 euro per projekt.

Statsunderstödet söktes av 31 organisationer för 39 olika projekt. Stöd beviljades 22 organisationer för 24 projekt. Det ettåriga understödet är avsett för informationsverksamhet i Finland. Utrikesministeriet har beviljat stöd till följande organisationer:

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation

Creatura Think & Do Tank ry

Eettisen kaupan puolesta ry

Finland i Europa rf

Unga Europeer rf 

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

Finnwatch rf

Frivilligorganisationers människorättsstiftelse KIOS rf

Kansallinen senioriliitto ry 

Finlands Dövas Förbund rf

Natur och Miljö rf

Nuorten Akatemia ry 

SaferGlobe rf

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry

De Hundras Kommitté i Finland rf

Suomen videovaikuttajat ry 

Finlands FN-förbund rf 

Valo-Valmennusyhdistys ry

VAMLAS – stödstiftelsen för funktionshindrade barn och unga

Vapaus Valita Toisin ry

 

Mer information:

Sara Haalahti, informatör, tfn + 358 295 350 089, fornamn.efternamn@formin.fi