Kuva: EU
Uutinen 10.2.2023

Pääministeri Marin: On tärkeää, että presidentti Zelenskyi sai vedota EU-johtajiin henkilökohtaisesti

valtioneuvoston viestintäosasto 10.2.2023

Ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen aiheina 9. helmikuuta olivat Ukrainan tukeminen, muuttoliike sekä Euroopan taloutta ja kilpailukykyä tukevat toimet. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi huippukokouksessa EU-johtajiin tuen lisäämiseksi ja Venäjän-vastaisten pakotteiden voimistamiseksi.

Presidentti Zelenskyin ja EU-johtajien yleiskeskustelun jälkeen presidentti tapasi jäsenmaiden johtajia erillisissä keskusteluissa. Suomen kanssa samaan keskusteluun osallistuivat Tanska, Viro, Latvia, Tšekki ja Slovakia.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan on tärkeää, että Ukrainan presidentti sai mahdollisuuden vedota EU-maiden johtajiin henkilökohtaisesti.

”Tukea Ukrainalle on välttämätöntä jatkaa ja lisätä. Ukraina tarvitsee niin poliittista, taloudellista kuin sotilaallista tukeamme sekä humanitaarista apua. Venäjä lisää painetta hyökkäyssodassaan ja Ukrainan tulee pystyä puolustamaan itseään. Siihen he tarvitsevat merkittävästi lisää raskasta aseistusta. Myös tarve lisäpakotteille säilyy niin kauan kuin Venäjä jatkaa laitonta hyökkäyssotaansa”, pääministeri Marin sanoo.

Eurooppa-neuvosto sitoutuu vahvasti tavoitteeseen saattaa Venäjä ja sen edustajat vastuuseen kansainvälisistä rikoksista ja hyökkäyssodan seurauksista, mukaan lukien sodan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. Eurooppa-neuvosto vahvisti jälleen, että EU tulee edistämään toimia Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämiseksi Ukrainan jälleenrakentamiseen.

Taloutta ja kilpailukykyä koskevissa päätelmissään Eurooppa-neuvosto painottaa EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä. Pääministeri Marin korosti keskustelussa, että EU voi saavuttaa menestystä globaalissa kilpailussa vain keskittymällä omiin vahvuuksiinsa, kuten hyvin toimiviin sisämarkkinoihin. Suomi korostaa, että mahdollisten lyhyen aikavälin toimien on tuettava pitkän aikavälin kilpailukykyä.

Keskustelun taloudesta ja kilpailukyvystä odotetaan jatkuvan Eurooppa-neuvoston kokouksissa maaliskuussa ja kesäkuussa.

Muuttoliikkeen osalta Eurooppa-neuvosto korostaa yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen tärkeyttä. Keskustelu painottui muuttoliikkeen ulkoiseen ulottuvuuteen ja toimiin, joita Euroopan komissio on esittänyt jäsenmaille koskien ulkorajojen valvontaa, palautuspolitiikan vahvistamista sekä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Eurooppa-neuvosto käsitteli myös Serbian ja Kosovon vuoropuhelua sekä avustustoimia Turkin ja Syyrian maanjäristysalueelle. Suomi ja useat EU-maat ovat jo tukeneet Turkkia ja Syyriaa humanitaarisella avulla sekä EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta lähetetyin asiantuntijoin.

Lisätiedot: EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki p. 050 478 6363 ja EU-asioiden viestintäasiantuntija Rami Kurth, p. 050 465 7963, valtioneuvoston kanslia

Julkaisuajank10.2.2023