Bild: EU
Nyheter 10.2.2023

Statsminister Marin: Det är viktigt att president Zelenskyj fick vädja till EU-ledarna personligen

statsrådets kommunikationsavdelning 10.2.2023

På agendan för Europeiska rådets extra möte den 9 februari stod stödet till Ukraina, migrationen och åtgärder som stöder Europas ekonomi och konkurrenskraft. Vid toppmötet vädjade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till EU-ledarna att öka stödet till Ukraina och stärka sanktionerna mot Ryssland.

Efter att ha deltagit i en allmän diskussion med EU-ledarna träffade president Zelenskyj medlemsländernas stats- och regeringschefer vid separata diskussioner. Danmark, Estland, Lettland, Tjeckien och Slovakien deltog i samma diskussion som Finland.

Enligt statsminister Sanna Marin är det viktigt att Ukrainas president fick möjlighet att personligen vädja till EU-ländernas stats- och regeringschefer.

”Det är nödvändigt att fortsätta och att öka stödet till Ukraina. Ukraina behöver såväl politiskt, ekonomiskt och militärt stöd som humanitärt bistånd. Ryssland pressar på allt hårdare i sitt anfallskrig och Ukraina måste kunna försvara sig. För det behöver landet betydligt mer tunga vapen. Ytterligare sanktioner behövs så länge som Ryssland fortsätter sitt olagliga anfallskrig”, säger statsminister Marin.

Europeiska rådet står fast bakom målet att ställa Ryssland och dess representanter till svars för de internationella brotten i Ukraina och följderna av anfallskriget, bland annat när det gäller att ersätta de skador som kriget orsakat. Europeiska rådet bekräftade än en gång att EU kommer att främja åtgärder för att använda Rysslands frysta tillgångar till att stödja återuppbyggnaden av Ukraina.

I sina slutsatser om ekonomi och konkurrenskraft betonar Europeiska rådet EU:s konkurrenskraft på lång sikt. Under diskussionen framhöll statsminister Marin att EU klarar sig i den globala konkurrensen endast genom att fokusera på sina styrkor, till exempel den fungerande inre marknaden. Finland betonar att eventuella kortsiktiga åtgärder ska stödja konkurrenskraften på lång sikt.

Diskussionen kring ekonomi och konkurrenskraft väntas fortsätta vid Europeiska rådets möten i mars och juni.

När det gäller migrationen betonar Europeiska rådet vikten av gemensamma europeiska lösningar. Diskussionen fokuserade på migrationens yttre dimension och de åtgärder som Europeiska kommissionen föreslagit för medlemsländerna i fråga om kontrollen av de yttre gränserna, stärkandet av politiken för återvändande samt samarbetet med ursprungs- och transitländerna.

Europeiska rådet behandlade också dialogen mellan Serbien och Kosovo samt biståndet till jordbävningsområdet i Turkiet och Syrien. Finland och flera andra EU-länder har redan bidragit med humanitärt bistånd och med experter som sänts till Turkiet och Syrien genom EU:s civilskyddsmekanism.

Ytterligare information: Jari Luoto, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli