Kuva: EFE/Juan Carlos Hidalgo

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 26.6.2023

EU-puheenjohtajamaa Espanja painottaa teollisuutta, teknologiaa ja vihreää siirtymää

Espanja aloittaa viidennen EU-puheenjohtajuuskautensa 1. heinäkuuta 2023, kun puheenjohtajuus siirtyy Ruotsilta Espanjalle. Espanja painottaa kaudellaan EU:n riippuvuuksien vähentämistä, vihreää siirtymää, sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta sekä Euroopan yhtenäisyyttä. Espanjan puheenjohtajuuskausi kestää joulukuun loppuun saakka.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez kertoo, että puheenjohtajamaana Espanjan yhtenä tavoitteena on myös tuoda Eurooppa lähemmäs kansalaisia.

Vähentääkseen EU:n riippuvuutta muista maista esimerkiksi energiaan tai digitaaliseen teknologiaan liittyen, Espanja painottaa niin kutsutun Euroopan strategisen autonomian vahvistamista. Espanja pyrkii edistämään muun muassa strategisten teollisuudenalojen ja teknologioiden kehitystä sekä Euroopan kauppasuhteiden laajentamista ja monipuolistamista.

Vihreään siirtymään liittyen Espanja tavoittelee sähkömarkkinoiden uudistamista, jolla pyritään muun muassa nopeuttamaan uusien energiamuotojen käyttöönottoa ja alentamaan sähkön hintaa.

Espanja, Belgia ja Unkari ovat uusi puheenjohtajakolmikko

Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön kolmen peräkkäisen puheenjohtajamaan muodostamat puheenjohtajakolmikot, niin sanotut triot. Espanjan kanssa uuden puheenjohtajakolmikon muodostavat Belgia ja Unkari.

Triot tekevät omien puheenjohtajuusohjelmiensa lisäksi puolitoista vuotta kattavan suunnitelman.

EU-puheenjohtajuus vaihtuu puolen vuoden välein

Euroopan unionin neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa, toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai Euroopan parlamentilla. Puheenjohtajuus kiertää jäsenvaltioiden kesken siten, että yksi EU-maa toimii kerrallaan kuuden kuukauden ajan EU:n neuvoston puheenjohtajamaana.

EU-puheenjohtajakaudella puheenjohtajamaan hallituksen ministerit johtavat oman politiikan alansa ministerineuvostojen kokouksia ja voivat vaikuttaa asialistalla oleviin kysymyksiin.

Espanjan puheenjohtajakauden verkkosivut

 

Espanja

  • 47,6 miljoonaa asukasta
  • Virallinen kieli Espanja
  • Alueelliset viralliset kielet: katalaani, valencia, galicia ja baski
  • Liittyi Euroopan unioniin vuonna 1986
  • Nyt viidettä kertaa EU-puheenjohtajamaana