Bild: EFE/Juan Carlos Hidalgo
Aktuellt 26.6.2023

Prioriteringarna under det spanska ordförandeskapet i EU är industri, teknik och grön omställning

Spaniens femte period som EU-ordförande börjar den 1 juli 2023  då ordförandeskapet övergår från Sverige till Spanien. Prioriteringarna under Spaniens ordförandeskapsperiod handlar om att minska EU:s beroende och arbeta för social och ekonomisk rättvisa och sammanhållning i Europa. Spanien är ordförande fram till utgången av december.

Ett av Spaniens mål är enligt Spaniens premiärminister Pedro Sánchez att föra Europa närmare medborgarna.

För att minska EU:s beroende av andra länder, till exempel av energi och digital teknik, bör Europas så kallade strategiska autonomi stärkas. Spanien ska arbeta bland annat för att främja utvecklingen av strategiska industrier och olika typer av teknik och för att utvidga och diversifiera Europas handelsrelationer.

Till den gröna omställningen hör en reform av elmarknaden som bland annat gör att nya energiformer kan införas snabbare och som också sänker elpriset.

Spanien, Belgien och Ungern bildar ny ordförandeskapstrio

I och med Lissabonfördraget infördes systemet med att de tre länder som har ordförandeskapet efter varandra utgör en så kallad trio. Den nya ordförandeskapstrion består av Spanien, Belgien och Ungern.

Länderna i trion har sina egna ordförandeskapsprogram, men de tar också fram en gemensam plan som löper över ett och ett halvt år.

EU-ordförandeskapet mellan medlemsländerna roterar varje halvår

Till skillnad från exempelvis Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har Europeiska unionens råd ingen permanent enskild ordförande. Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU-medlemsländerna så att ett land innehar ordförandeskapet i sex månader.

Ordförandeskapet ger varje ordförandelands ministrar möjlighet att  leda rådsmötena inom sitt politikområde och påverka vilka frågor som ska stå på dagordningen.

Webbplatsen för det spanska ordförandeskapet

 

Spanien

  • 47,6 miljoner invånare
  • Officiellt språk: spanska
  • Regionala officiella språk: katalanska, valencianska, galiciska och baskiska
  • Blev EU-medlem 1986
  • Nu för femte gången som EU-ordförandeland