Kuva:
Uutinen 18.12.2023

Historiallinen päätös Eurooppa-neuvostossa Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysneuvotteluiden avaamisesta

Vuoden 2023 viimeisessä huippukokouksessa tehtiin historiallinen päätös, kun EU-johtajat päättivät aloittaa jäsenyysneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa, ja myönsivät Georgialle ehdokasmaan aseman. Bosnia ja Hertsegovinan kanssa aloitetaan neuvottelut, kun tarvittavat jäsenyyskriteerit on saavutettu.

Euroopan komissio antoi 8. marraskuuta vuoden 2023 laajentumispaketin, jossa se suositteli jäsenyysneuvottelujen aloittamista Ukrainan ja Moldovan kanssa, ehdokasmaan aseman myöntämistä Georgialle, sekä liittymisneuvottelujen aloittamista Bosnia ja Hertsegovinan osalta, kun tarvittavat jäsenyyskriteerit täyttyvät. Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat tekivät päätöksen komission ehdotukseen pohjautuen 14. joulukuuta, Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä.

Pääministeri Petteri Orpo Eurooppa-neuvostossa 14.12.2023
Pääministeri Petteri Orpo Eurooppa-neuvostossa 14.12.2023

”Jäsenyysneuvotteluiden aloittaminen on erittäin vahva viesti Ukrainalle siitä, että heidän paikkansa on Euroopan unionissa. Ja että Euroopan maat pitkäjänteisesti sitoutuvat Ukrainan tukemiseen ja Ukrainan rakentamiseen. Olen erittäin tyytyväinen. Tämä on historiallinen päätös”, kertoi pääministeri Orpo kokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Eurooppa-neuvostossa annetuissa päätelmissä EU-maat korostivat, että laajentuminen on geostrateginen investointi rauhaan, turvallisuuteen, vakauteen ja vaurauteen. Laajentuminen edistää Euroopan kansalaisten taloudellisten ja sosiaalisten olojen parantamista, maiden välisten erojen vähentämistä, sekä arvoja, joille unioni perustuu.

Myös Suomi on korostanut, että laajentuminen vahvistaa unionin omaa turvallisuutta, globaalia asemaa sekä taloudellista hyvinvointia ja edistää demokratiaa, oikeusvaltiokehitystä ja perusoikeuksien toteutumista.

Seuraava etappi maaliskuussa

Laajentumisprosessissa virallisten jäsenyysneuvottelujen aloittaminen kunkin ehdokasmaan kanssa edellyttää kaikkien EU:n jäsenmaiden hyväksyntää. Eurooppa-neuvoston päätöksen myötä Euroopan komissio määrittelee neuvottelukehikon, eli neuvottelukriteeristön Ukrainalle ja Moldovalle, joka hyväksytään maaliskuussa. Tämän jälkeen neuvottelut käynnistyvät. Maaliskuussa on
tarkoitus tarkastella myös Georgian ja Bosnia ja Hertsegovinan edistystä.

Jäsenyysprosessin eteneminen perustuu kunkin maan omiin ansioihin ja jäsenyyskriteerien täyttämiseen. Neuvotteluiden lähtökohtana on, että hakijamaan on hyväksyttävä ja toimeenpantava EU-lainsäädäntö, acquis communataire, kokonaisuudessaan. Jäsen sitoutuu noudattamaan EU:n lainsäädäntöä ja sääntöjä, jotka perustuvat EU:n perussopimuksiin ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön.

 

Lisätietoa:

Valtioneuvoston tiedote(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Eurooppa-neuvoston päätelmät 14. ja 15.12.2023 | Eurooppa-neuvosto(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lue lisää EU:n laajentumispolitiikasta | EU:n neuvosto(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lue lisää EU:n laajentumisprosessista(Linkki toiselle web-sivustolle.)