Kuva:

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 18.1.2024

Hallitus linjasi Suomen EU-politiikan avaintavoitteita

EU-ministerivaliokunta linjasi hallitusohjelman mukaisesti Suomen EU-poliittiset avaintavoitteet tuleville vuosille. Niillä vaikutetaaan EU:n strategiseen ohjelmaan, joka määrittelee EU:n tavoitteet vuosille 2024 – 2029. EU-maiden johtajat päättävät ohjelmasta kesäkuun europarlamenttivaalien jälkeen.

Suomen avaintavoitteet seuraavalle EU-vaalikaudelle eli vuosille 2024 – 2029 ovat:

 1. Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen
 • Perustuu EU:n omiin vahvuuksiin.
 • Lähtökohtana toimivat sisämarkkinat.
 • Jokainen jäsenmaa kantaa vastuun oman julkisen taloutensa kestävyydestä.
 1. Euroopan kokonaisturvallisuuden parantaminen
 • EU:n on oltava vahvempi geopoliittinen toimija.
 • Suomen kokonaisturvallisuusajattelu antaa eväitä unionin kriisinsietokyvyn vahvistamiseen.
 • Puolustusyhteistyötä on syvennettävä.
 • Vahvaa tukea Ukrainalle jatketaan.
 • Unionin ulkorajat on turvattava ja muuttoliikkeen välineellistäminen estettävä.
 1. Puhtaan siirtymän sekä biotalouden ja kiertotalouden edistäminen
 • On jatkettava ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja tuettava luonnon monimuotoisuutta.
 • Puhdas siirtymä toteutetaan kustannustehokkaasti teknologianeutraalilla lähestymistavalla.
 • Energiatehokkuudessa tulee painottaa päästöjen vähentämistä kuluttamisen rajoittamisen sijaan.

EU-ministerivaliokunnan tiedote asiasta | Valtioneuvoston kanslia

Suomen avaintavoitteet EUn strategiseen agendaan ja tulevan komission ohjelmaan vaikuttamiseksi (PDF) | Valtioneuvoston kanslia