Tapahtuma 8.5.2018 10:00-11:30

Seminarium om EU, Åland och framtidens säkerhetspolitiska modell

Kuva:

Seminarium om EU, Åland och framtidens säkerhetspolitiska modell den 8 maj kl. 10–11.30

Hur deltar Finland i utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik? Hur ter sig EU:s säkerhetspolitiska utveckling ur ett åländskt perspektiv? Hur ser Åland som demilitariserat område på förändringarna i den europeiska säkerhetspolitiska omgivningen och utvecklingen i Östersjöområdet? Hurudana förväntningar har ålänningarna på EU som garant för medborgarnas säkerhet?

Under ett seminarium som ordnas av Europainformationen och Ålands landskapsregering diskuteras dessa frågor av ledamöterna i Europaparlamentet Nils Torvalds (ALDE) och Christofer Fjellner (EPP), den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström och utrikesministeriets rättschef Päivi Kaukoranta. Seminariet öppnas av minister Nina Fellman och enhetschef för utrikesministeriets enhet för Europa- och närområdeskommunikation Ville Cantell. Diskussionen leds av Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.

Bakgrund:

Säkerhetsläget i EU och dess närområden har förändrats grundligt under de senaste åren. Följderna av konflikter på olika håll i världen avspeglar sig på Europa, bland annat i form av terrorism och migration. Ett hårdare debattklimat både i väst och i öst bidrar också till spända stämningar i världspolitiken.

Ett av EU:s mål är att främja fred och stärka medborgarnas skydd och trygghet. 2016 antog medlemsländerna en global strategi för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik med mål att utveckla unionens försvar, stabilisera sitt grannskap, förebygga kriser och stärka internationell rätt. Sommaren 2017 presenterade Europeiska kommissionen en vitbok med olika scenarier för hur man fram till 2025 kan ingripa i de allt större hoten mot Europas säkerhet och försvar. Samtidigt grundades en europeisk försvarsfond. Under slutet av 2017 undertecknade EU-ministrarna från 23 medlemsländer en anmälan om att fördjupa samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken genom så kallat permanent strukturerat samarbete. Nyligen föreslog kommissionen också en handlingsplan för att förbättra den militära rörligheten inom och utanför EU.

Seminariet är en del av Europainformationens kampanj för debatten om EU:s framtid Vi pratar om EU!

Plats: Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn

Anmälningar senast den 7 maj: https://www.lyyti.in/Finland_Aland_och_EUs_framtid_1598 

Välkommen!

  • Tapahtuma: Seminaari
  • Ajankohta: 8.5.2018 10:00-11:30
  • Paikka: Strandgatan 33, Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress