Tillgänglighetsverktyg

Bild: Matti Peltoperä

Publikationer

Europainformationens publikationer är avgiftsfria och de levereras gratis inom landet. Du kan läsa våra publikationer elektroniskt på webben eller beställa den tryckta versionen. Publikationerna ges ut på finska och svenska samt i vissa fall på engelska och nordsamiska. De ger mångsidig information om Finlands EU-medlemskap och Europeiska unionen.

Du hittar alla våra publikationer i utrikesministeriets publikationstjänst.

Om du stöter på problem, prova det här:

1) Klicka på varukorgen så att beställningsblanketten öppnas.

2) Max 35 tecken per rad på beställningsblanketten.

3) Om texten ”beställningen kräver bekräftelse” dyker upp betyder det att beställningen ska godkännas av Europainformationen. Det kräver inga åtgärder av beställaren.

 

Följ oss