Bild:

Publikationer

Europainformationens publikationer är avgiftsfria och de levereras gratis inom landet. Du kan läsa våra publikationer elektroniskt på webben eller beställa den tryckta versionen. Publikationerna ges ut på finska och svenska samt i vissa fall på engelska och nordsamiska. De ger mångsidig information om Finlands EU-medlemskap och Europeiska unionen.

Du hittar alla våra publikationer i Europainformationens publikationer.