Bild:

Publikationer

Europainformationens publikationer ger mångsidig information om Finlands EU-medlemskap och Europeiska unionen.

Information om våra publikationer finns på sidans nedre del. Alla våra publikationer är både finska och svenska. Publikationerna hittar du även i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto Opens in a new window.

Det finns en elektronisk version av alla våra publikationer (pdf, ebok eller båda). En del av produkterna finns också i fysiska exemplar och vi skickar dem avgiftsfritt till hemlandet. Ytterligare information och order från eurooppatiedotus@gov.fi.

 

 

 

 

Publikationer

EU-basfakta, 3. reviderade upplagan

EU-basfakta, 3. reviderade upplagan

Hur blev Finland medlem i Europeiska unionen? Hurdan makt har parlamentarikerna? Är subsidiaritetsprincipen något ätbart? Hur får man arbete inom EU? Vilka problem måste unionen inom de närmaste åren fokusera på att lösa? Och vilken nytta har just du av EU? I denna bok finner du svar på dessa frågor och många andra som gäller EU:s verksamhet.

Läs som e-bok (Ellibs)
Ladda ner PDF
Broschyren EU i korthet (2024)

Broschyren EU i korthet (2024)

Vilka länder är EU-medlemsländer? Hur föddes EU och hur fattar EU beslut? I broschyren EU i korthet hittar du information om EU:s beslutsfattande och verksamhet.

Ladda ner PDF
Europakarta (2024)

Europakarta (2024)

Ladda ner PDF
Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning (2021)

Förenade i mångfalden? Europeiska unionens riktning (2021)

Mottot för Europeiska unionen lyder ”förenade i mångfalden”. Unionen och dess sammanhållning utsattes dock för många prov i anslutning till 2010-talets kriser. Hur har pandemin påverkat EU? Och hur kommer unionen oss – från klimatförändringen till högerpopulismens frammarsch? Boken Förenade i mångfalden? kartlägger hur EU:s politik har utformats och förändrats och diskuterar unionens kommande avgöranden. Diskussionen fokuserar på EU:s förmåga att förnyas och genomföra den enhetliga politik som man har ställt upp som mål. Boken ger en ingående presentation av EU:s nuläge och lämpar sig också som läromedel vid universitet och yrkeshögskolor.

Läs som e-bok (Ellibs)
Ladda ner PDF
Periferi eller centrum? Förändring och kontinuitet i Finlands EU-politik (2017)

Periferi eller centrum? Förändring och kontinuitet i Finlands EU-politik (2017)

Politiseringen av EU började med eurokrisen och innebar en vattendelare i Finlands Europapolitik. Diskussioner som tidigare fördes bakom stängda dörrar har fått ge vika för offentliga partipolitiska motsättningar. Samtidigt har vår regering mindre spelrum kring borden i Bryssel än tidigare. Finland har varit medlem i unionen i mer än tjugo år. Är vi fortfarande samma mönsterelev som i medlemskapets början? Vilka medlemsländer samarbetar Finland mest med i förhandlingarna? Hur förhåller sig finländarna och partierna till unionen? Boken granskar utvecklingen av Finlands EU-linje gällande olika politiska områden, från ekonomi till utrikes- och säkerhetspolitik. Det är viktigt att förstå olika medlemsländers politiska val, för även om media ofta framhäver tvisterna inom unionen så bygger EU i grund och botten på frivilligt samarbete mellan medlemmarna.

Läs som e-bok (Ellibs)
Ladda ner PDF
EU:s medlemsländer -bokmärke

EU:s medlemsländer -bokmärke

Ladda ner PDF