Kuva: ECB/Robert Metsch

Talous- ja raha-asiat

Vakaa talous on Euroopan unionin tärkeimpiä tavoitteita. EU koordinoi jäsenmaiden talouspolitiikkaa. Unionilla on lisäksi talous- ja rahaliitto sekä yhteinen raha, euro.

Talous- ja rahaliitto

Talous- ja rahaliitto EMU (Economic and Monetary Union) perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Kaikki EU-jäsenvaltiot kuuluvat EMUun. Jokainen jäsenvaltio on edelleen vastuussa omasta julkisesta taloudestaan ja omista veloistaan. EU-maat sovittavat kuitenkin yhteen talouspolitiikkansa ja ovat sitoutuneet välttämään liiallista julkisen talouden alijäämää ja julkista velkaa. EU:n finanssipoliittiset säännöt pohjautuvat perussopimukseen sekä vakaus- ja kasvusopimukseen.

Tullit ja verot

Tulliliitto on yksi EU:n varhaisimmista virstanpylväistä. Sen myötä on poistettu tullit sisärajoilla ja otettu käyttöön yhdenmukainen tuontitullijärjestelmä.

EU:n yhteisellä veropolitiikalla varmistetaan tavaroiden ja palveluiden yhtenäismarkkinoiden toiminta sekä se, että kukin jäsenvaltio saa oikeudenmukaisen osuuden verotuloista. Veropolitiikan painopiste on välillisessä verotuksessa eli arvonlisä- ja valmisteverotuksessa. Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa henkilöverotuksen suhteen.

Tulliliitto (EU:n sivut)
Verotus (EU:n sivut)

EU:n budjetti

EU:n budjetti muodostuu EU:n tuloista ja menoista. Se on kooltaan noin yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta vuotuisesta bruttokansantuotteesta.

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso eli eurooppalainen ohjausjakso on vuosittainen prosessi, jolla Euroopan unioni koordinoi ja valvoo talouspolitiikkaa. Euroopan komissio ja EU:n neuvosto arvioivat jäsenvaltioiden finanssi- ja rakennepolitiikkaa, antavat suosituksia ja valvovat niiden toimeenpanoa.

Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa täydentää euroalueen yhteinen budjettijakso. Euroopan komissio arvioi jäsenmaiden suunnitelmien perusteella vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista.

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso (vm.fi)

Euroalue

EU:n 27 jäsenvaltiosta 20 on ottanut käyttöön yhteisen valuutan, euron. Nämä maat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Viro, Latvia ja Liettua.

Euroopan keskuspankki

Kun euro vuonna 1999 otettiin käyttöön tilivaluuttana, vastuu rahapolitiikasta koko euroalueella siirtyi Euroopan keskuspankille (EKP). EKP vastaa viitekoron määrittelystä ja euroalueen valuuttavarannon hallinnasta. Sen tehtävänä on myös varmistaa sujuva maksuliikenne yli rajojen.

Talous-  ja rahoitusasioiden neuvosto ja euroryhmä

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Ecofin ja euroryhmä (vm.fi)

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA)

SEPA-alueeseen kuuluvat kaikki EU-maat sekä Islanti, Norja, Liechtenstein, Andorra, Monaco ja Sveitsi. SEPAn myötä rajojen yli tapahtuvat euromääräiset maksut nopeutuvat ja muuttuvat kotimaanmaksujen hintaisiksi.

SEPAn näkyvimmät muutokset ovat kansainväliset, IBAN-muotoiset tilinumerot, maksun hyväksyminen tunnusluvun näppäilyllä kuittien allekirjoittamisen sijaan maksukortilla maksettaessa sekä kotimaisen suoraveloituksen päättyminen.