Ajankohtaista 10.5.2002

Ulkoasiainministeriön myöntämät valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen vuonna 2002

Valtion vuoden 2002 talousarvioon on varattu 505 000 euroa kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Tästä summasta on eduskunnan päätöksen mukaisesti 219 000 euroa osoitettu Eurooppalainen Suomi ry:lle ja 51 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle. Muuhun kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen jäi kohdennettavaksi 235 000 euroa.

Valtion vuoden 2002 talousarvioon on varattu 505 000 euroa kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Tästä summasta on eduskunnan päätöksen mukaisesti 219 000 euroa osoitettu Eurooppalainen Suomi ry:lle ja 51 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle. Muuhun kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen jäi kohdennettavaksi 235 000 euroa.

Valtionavustusta Eurooppa-tiedotukseen haki 32 järjestöä, joista tänä vuonna 22:lle päätettiin myöntää avustus. Käytettävissä ollut summa jaettiin täysimääräisenä.

Myöntämisperusteissa todettiin avun tavoitteena olevan Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen. Erityisen ajankohtaisina EU-kysymyksinä mainittiin EU:n laajentuminen ja EU:n tulevaisuus. Avustuksia myönnettäessä huomiota kiinnitettiin erityisesti hankkeen selkeyteen, ajankohtaisuuteen sekä kohderyhmän laajuuteen.

Esimerkkeinä tämänvuotisista tuetuista hankkeista voidaan mainita Kuurojen Liiton hanke viittomakielisen video-ohjelman tuottamisesta EU:n laajentumisen perusteista ja seurauksista, Nuorten Akatemian hanke EU-tietouden lisäämiseksi peruskoulujen ylä-asteilla ja lukioissa sekä Kansan Sivistystyön Liiton Ikääntyvä Eurooppa -hanke.