Uutinen 15.3.2012

Eurooppatiedotuksen toiminta uudistuu vuoden 2013 alussa

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotuksen toiminta uudistuu vuoden 2013 alussa. EU-kansalaisviestintä keskitetään ulkoasiainministeriöön Helsinkiin, ja maakunnalliset toimipisteet Rovaniemeä lukuun ottamatta lopettavat toimintansa vuoden 2012 loppuun mennessä. Uudistuksen tavoitteena on kehittää EU-kansalaisviestintää siten, että se vastaa entistä paremmin kansalaisten kysyntää ja on kustannustehokasta.

ET toimintaaEurooppatiedotus toimii 1.tammikuuta 2013 alkaen ministeriöstä käsin 12 työntekijän voimin. Rovaniemen toimipisteessä toiminta jatkuu siten, että se painottuu arktiseen viestintään. Näin tuetaan viestinnän keinoin Suomen tavoitetta saada Rovaniemelle EU:n arktinen informaatiokeskus.

Luennointi maakuntien oppilaitoksissa on ollut tärkeä osa Eurooppatiedotuksen toimintaa. Uudessa toimintamallissa luentopalvelua ei voida tarjota samassa laajuudessa, mutta oppilaitokset ja koulut ovat edelleen tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Opetukselle tarjoamamme tuen painopiste tulee olemaan monipuolisen opetusmateriaalin tuottamisessa, opettajien kouluttamisessa EU-asioissa sekä verkkoviestinnässä. Pyrimme lisäksi tarjoamaan mahdollisuuksia koulujen yhteisluennoille EU:sta, esimerkiksi keräämällä useammat luokat yhteen luentoa varten. Kehitämme jatkuvasti yhteistyötämme oppilaitosten ja koulujen kanssa niiden tarpeiden mukaan.

Julkaisutoimintamme jatkuu, ja EU-teoksemme ovat tilattavissa kotisivuiltamme maksutta kotiin. EU-materiaalia on vastaisuudessakin saatavilla maakuntien pääkirjastoista.

ET toimintaaEurooppatiedotus tekee yhteistyötä maakunnallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa EU-asioiden kansalaisviestinnässä. Järjestämme seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia, ja meille on tärkeää palvella koko Suomea.

Kansalaiset voivat edelleen kääntyä Eurooppatiedotuksen puoleen EU-kysymyksissä puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujemme kautta. Tehostamme myös tietopalveluamme verkossa.