Uutinen 23.1.2013

Suomi tukee EU:n laajentumista

Euroopan unionin laajentuminen on Suomen EU-politiikan keskeinen tavoite -laajentumista pidetään  Suomen polittisten ja taloudellisten etujen mukaisena. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu Suomen tukevan unionin laajentumisen jatkamista yhteisesti sovittujen periaatteiden pohjalta.

Suomi tukee Turkin ja Islannin jäsenyysneuvotteluja ja Länsi-Balkanin maiden lähentymistä Euroopan unioniin. Suomi tukee myös laajentumisprosessissa olevien maiden valmiutta jäsenyteen – sekä kahdenvälisesti että EU-yhteistyön kautta. Länsi-Balkanin maiden ja EU:n lähentymistä Suomi on ollut edistämässä myös kehitysyhteistyön keinoin.

EU:n Twinning-toiminta on keskeinen väline ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden jäsenyysvalmiuksien vahvistamisessa. Twinning-hankkeissa EU:n hakijamaat ja uudet jäsenmaat voivat kehittää hallintoaan ja lainsäädäntöään Euroopan unionin standardeja vastaaviksi.

Lisätietoa Twinning-toiminnasta sekä viranomaisille auki olevista hanke-esityksistä löydät täältä:

 

EU:n laajentumis- ja naapuruushankkeet – Twinning ja Taiex (ulkoministeriön verkkosivuilla)