Kuukauden kysymys 11.3.2013

KUUKAUDEN KYSYMYS: Miten talouskriisi on vaikuttanut EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan?

Kuukauden kysymys:

Energiamarkkinaviraston ylijohtaja Riku Huttunen

Energiamarkkinaviraston ylijohtaja Riku Huttunen. Kuva: Energiamarkkinavirasto, Nina Kaverinen

– Ehkä konkreettisimmin taloudellinen taantuma näkyy päästökaupassa. Teollisen tuotannon lasku vaikuttaa päästöoikeuksien kysyntään ja sitä kautta hintaan, joka on nyt alhaalla. Komissio on ehdottanut päästöoikeuksien huutokauppojen siirtämistä osin kauden 2013-2020 lopulle ja monet ovat tulkinneet, että tätä seuraisi myöhemmin päästöoikeuksien määrän varsinainen vähentäminen. Suhtautuminen ehdotukseen kuvastaa ristiriitaista tilannetta. Sen puolustajat näkevät tärkeänä päästöoikeuden hinnan nostamisen, jotta sillä olisi vähähiilisyyttä edistävää vaikutusta investointipäätöksiin. Vastustajat katsovat sääntöjä muutettavan kesken pelin ja vaikutusten olevan haitallisia muutoinkin huteralle eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvylle.

– Uusiutuvan energian edistämisessä on edetty kohtuullisen hyvin. Uusiutuvan energian tavoitteiden, EU:ssa 20 % energian loppukulutuksesta vuonna 2020, saavuttamista talouden taantuma myös tavallaan edistää, kun osamäärän nimittäjä eli loppukulutus kasvaa hitaasti tai ei ollenkaan. Samalla esimerkiksi Espanjassa uusiutuvan sähkön tukijärjestelmiä on leikattu, koska ne tulivat kohtuuttoman kalliiksi. Taantuma edistänee tehokkaampien tukien käyttöä ja komissio on rajoittamassa tukia muutoinkin kilpailupolitiikan (valtiontukivalvonnan) keinoin.

– Energiatehokkuuden osalta paradoksaalista on, että talouden yleinen epävarmuus saattaa rajoittaa takaisinmaksuajaltaan lyhyidenkin investointien tekemistä, muun muassa rahoituksen kiristymisen myötä. Toisaalta eurooppalainen energiatehokkuussäännöstö ei ole kovinkaan selkeää ja onnistunutta. Yleisemminkin unionin energia- ja ilmastopolitiikalla on selkeä takaisinkytkentä talouteen: vakaa politiikka ja luottamus markkinoiden toimintaan vaikuttavat positiivisemmin investointiaktiivisuuteen kuin lyhytnäköinen sääntely- ja tukipolitiikka.

 

 Eurooppatiedotus kysyy kuukausittain ajankohtaisisita asioista EU-päättäjiltä ja asiantuntijoilta

EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa puhutaan myös Porin EU-arjessa tapahtumassa 15. maaliskuuta.