Kuukauden kysymys 30.7.2013

Kuukauden kysymys: Miten EU voi torjua nuorisotyöttömyyttä, työministeri Lauri Ihalainen?

Kuukauden kysymys: Miten EU voi torjua nuorisotyöttömyyttä?

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista asiantuntijoilta ja päättäjiltä. Tällä kertaa kysymme nuorisotyöttömyydestä työministeri Lauri Ihalaiselta.

Miten EU voi torjua nuorisotyöttömyyttä, työministeri Lauri Ihalainen?

Tällä hetkellä lähes 6 miljoonaa alle 25-vuotiasta nuorta eurooppalaista nuorta on vailla työtä.ihalainen_kk Lukema on yli kaksinkertainen koko väestön työttömyysasteeseen verrattuna. Euroopan akuutti kysymys on huolehtia nuorten pääsemisestä mukaan yhteiskuntaan koulutuksen ja työn avulla. Sosiaalisen kriisin paheneminen on pysäytettävä.

EU:n johtajat ja työministerit sopivat nuorisotyöttömyyttä ehkäisevistä toimenpiteistä 3. heinäkuuta. Yhteinen julistus korostaa nuorisotakuuta, jossa Suomi on näyttänyt esimerkkiä. On otettava kaikki keinot käyttöön nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Koko euroalue kaipaa talouskasvua, uusia työpaikkoja, työvoiman tarjonnan ja kysynnän vahvistamista, rakenteellisia uudistuksia sekä liikkuvuutta edistäviä toimia tulee lisätä. EU:n rahoituslähteitä tulee jatkossa suunnata vahvemmin nuorten työllisyyden edistämiseksi.

Avainasemassa nuorten työllistämisen edistämisessä ovat julkiset työvoimapalvelut, ja työttömien nuorten työllistäminen ensisijaisesti avoimelle sektorille Lisäksi tarvitaan vahva lupaus  koko Euroopan kattavasta nuorisotakuusta.

Lisäksi jokaiselle peruskoulun päättäneelle tulee taata toisen asteen koulutusta vastaava opiskelupaikka. Koulutus on parasta turvaa tulevaisuuteen. Lisäksi oppisopimusjärjestelmää ja työssä oppimisen mahdollisuuksia on kehitettävä. Suomessa Sanssi-kortilla eli nuorten palkkatuella on voitu alentaa työnantajien kynnystä palkata vailla työkokemusta olevia nuoria. Tästä on jo hyviä tuloksia.

Lisäksi nuorisotyöttömyyden torjumiseksi tarvitaan ennakkoluulottomia toimintatapojen muutoksia ja yhteisvastuuta. Kokonaisen sukupolven syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki voitava, jotta nuorilla on uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen.