Kuukauden kysymys: Mitä hyötyjä EU:n ja Yhdysvaltojen tulevasta vapaakauppasopimuksesta on suomalaisille?

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-aiheista asiantuntijoilta ja päättäjiltä. Tällä kertaa kysymme meneillään olevista EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä kauppa- ja investointikumppanuusneuvotteluista. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb vastaa.

Miten EU:n ja USA:n väliset vapaakauppaneuvottelut etenevät tämän syksyn aikana?

– Vapaakauppaneuvotteluiden seuraava neuvottelukierros järjestetään lokakuun toisella viikolla. Heinäkuussa käyty ensimmäinen kierros oli oikeastaan vasta pintaraapaisu tulevasta. Tällöin käytiin läpi neuvottelualueet ja neuvotteluissa päästiin jo sisältökysymyksiinkin. Sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa valmistellaan tällä hetkellä seuraavaa neuvottelukierrosta. Suomessakin selvitetään parhaillaan intressejä ja tavoitteita eri neuvottelualueilla. Yritykset, etu- ja kansalaisjärjestöt sekä muut tahot voivat toimittaa 16. syyskuuta mennessä omat prioriteettinsa ulkoasiainministeriölle Suomen neuvottelutavoitteiden laatimista varten.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kansliaEurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb. Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia

Millaisia konkreettisia hyötyjä suomalaisille yrityksille ja kuluttajille olisi odotettavissa sopimuksen myötä?

– Suomalainen kuluttaja hyötyisi vapaakauppasopimuksesta monella tapaa. Sopimus näkyisi kuluttajahintojen laskuna, koska tullimaksut poistuisivat. Myös kilpailun lisääntyminen laskisi hintoja, sillä suomalaisyritykset pääsisivät Yhdysvaltojen markkinoille nykyistä helpommin ja päinvastoin. Tämän myötä kotitalouksien valinnanmahdollisuudet kulutushyödykkeissä kasvavat.

– Sopimuksella olisi myönteisiä vaikutuksia Euroopan unionin työmarkkinoihin ja palkkakehitykseen. EU-komissio on arvioinut unionin viennin Yhdysvaltoihin kasvavan jopa 18 prosentilla, mikä toisin Eurooppaan noin 400 000 uutta työpaikkaa. Arvion mukaan uusia työpaikkoja tulisi erityisesti maatalouteen, kalastus- ja metsätalouteen, elintarvike-, kemian- ja autoteollisuuteen. Suomessa sopimus vaikuttaisi myönteisesti tulotasoon sekä toisi positiivisia työllisyysvaikutuksia.

– Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten odotetaan hyötyvän vapaakauppasopimuksesta. Sopimuksen myötä yritykset pääsisivät Yhdysvaltojen markkinoille aiempaa helpommin. Kansainvälistymistä ovat tähän asti hidastaneet EU:n ja Yhdysvaltojen toisistaan eroavat standardit, jotka koskevat esimerkiksi terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa. Sopimus helpottaisi sekä niitä yrityksiä, joilla on jo liiketoimintaa Yhdysvalloissa, sekä niitä yrityksiä, jotka sitä vasta harkitsevat. Pienten yritysten on arvioitu hyötyvän suuria yrityksiä enemmän kaupan esteiden vähentämisestä ja poistamisesta.

– Suomalaiset yritykset ovat arvioineet, että sopimuksen myötä niiden tuotannon arvo nousisi ja kannattavuus paranisi. Yritysten henkilöstön määrän arvioidaan myös nousevan. Ulkomaankaupan arvioidaan kasvavan sekä tavaroiden että palveluiden viennissä ja tuonnissa.

– Yksi vapaakauppasopimuksen tärkeimmistä kohdista on julkisten hankintojen ja palvelukaupan avaaminen kilpailulle, mikä avaisi suomalaisyrityksille huikeita mahdollisuuksia: Yhdysvaltojen kotimaisia tarjoajia suosivan Buy American –lain lakkauttaminen toisi EU-toimijat samalle viivalle amerikkalaisten kanssa.

– Yhdysvallat on Suomen kolmanneksi merkittävin EU:n ulkopuolinen vientimaa. Kauppatase on Suomelle selvästi ylijäämäinen. Talouskasvu ja työllisyyden parantaminen vaativat kysyntää, johon EU:n sisämarkkinat eivät yksin riitä. Vapaakauppasopimuksen myötä Suomen vienti saisi tervetulleen piristysruiskeen.

 

survey tools