Kuukauden kysymys 5.11.2013

Kuukauden kysymys: Tuleeko Moldovasta ja muista EU:n itäisistä kumppaneista EU-maita?

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista asiantuntijoilta ja päättäjiltä. Tällä kertaa kysymme Euroopan unionin laajentumisesta ja erityisesti Moldovan ja muiden EU:n niin sanottujen itäisten kumppanimaiden (Armenia, Azerbaidzan, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä)  mahdollisesta EU-jäsenyysnäkymistä. Pirkka Tapiola, EU -delagaation päällikkö Moldovassa, vastaa.

          Vilnassa marraskuussa järjestettävä EU:n itäisen kumppanuuden huippukokous tulee olemaan tärkeä etappi kuudelle EU:n itäiselle kumppanimaalle eli Ukrainalle, Valko-Venäjälle, Moldovalle, Georgialle, Armenialle ja Azerbaidzhanille. Täytyy kuitenkin muistaa, että mikään dramaattinen käännekohta Vilnan kokous ei ole. Ennemminkin tarkoitus on alkaa rakentaa itäisille kumppanimaille sellaista viitekehystä, jonka puitteissa maita tuetaan tekemään uudistuksia.

EU-delegaation päällikkö Moldovassa Pirkka TapiolaEU-delegaation päällikkö Moldovassa Pirkka Tapiola

Assosiaatiosopimus tulee auttamaan maita pitkällä tähtäimellä kohti syvempää yhteistyötä EU:n kanssa. Itäisiä kumppaneita tuetaan oikeusvaltion parantamisessa, korruption kitkemisessä ja esimerkiksi eurooppalaisten standardien harmonisoinnissa, joka helpottaa vientiyrityksiä kun vapaakauppa-alue saadaan luotua. Esimerkiksi täällä Moldovassa oikeuslaitosta uudistetaan, nykyisellään se on tehoton ja korruptoitunut. Tuomarien palkkaus on alhainen. Assosiaatiosopimus Euroopan unionin kanssa ei välttämättä johda EU-jäsenyyteen, vaan sopimus tarjoaa poliittista ja taloudellista yhteistyötä EU:n kanssa. Tosin usein näissä maissa on suuria odotuksia jäsenyyden suhteen. Täällä Moldovassa nykyisellä hallituksella on vahva toive myös EU-jäsenyydestä tulevaisuudessa. Toisaalta euroskeptisyyskin on nousussa mielipidemittausten mukaan.

          Joka tapauksessa Euroopan unionilla itsellään on paljon työtä omassa sisäisessä kehityksessään. Integraation syventämistä tarvitaan, mutta sen toteuttaminen ei välttämättä ole helppoa tai nopeaa. Vasta näistä asioista päättämisen jälkeen EU kykenee katsomaan mahdollisia uusia laajentumisia itäisistä kumppanimaista.