Kuukauden kysymys 13.3.2014

Kuukauden kysymys: Mitä EU ja Eurooppa voi tehdä Ukrainan tilanteelle?

– On tärkeää, että Ukrainan kriisissä, ja erityisesti Krimin tilanteessa, käytetään sitä välineistöä, joka sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti on kehitetty tällaisia tilanteita varten. Tilannetta on käsiteltävä laajasti kansainvälisillä foorumeilla.

– Euroopan unioni on sopinut yhteisistä linjauksista ja viestistä Ukrainaan. EU:n politiikan elementtejä ovat Ukrainan sisäisen kehityksen edistäminen, neuvotteluratkaisun tukeminen Venäjän toimista syntyneessä tilanteessa sekä vaikuttaminen Venäjään erilaisin rajoittavin toimin.  EU työskentelee rauhanomaiseen, demokratiaan, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksien ja Ukrainan suvereenisuuden kunnioittamiseen pohjaavan ratkaisun eteen.

– On tärkeää, että Ukrainaa tuetaan paitsi taloudellisesti myös oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien puutteiden korjaamisessa sekä eurooppalaisten arvojen edistämisessä.

– EU:n Itäisen kumppanuuden ohjelma on vuodesta 2009 alkaen pyrkinyt edistämään vakautta ja turvallisuutta Ukrainassa sekä maan taloudellista ja poliittista lähentymistä Eurooppaan. EU:n tarkoituksena ei ole ollut pakottaa Ukrainaa valitsemaan EU:n ja Venäjän välillä. Kyseessä ei ole nollasummapeli.

– EU:n lisäksi myös ETYJ ja Euroopan neuvosto auttavat ratkaisujen etsimisessä ja toteuttamisessa.  ETYJn osalta merkittävin aloite neuvotteluratkaisun hakemisessa on kansainvälinen kontaktiryhmä, jossa olisivat sekä Ukraina että Venäjä. ETYJn puheenjohtajamaa Sveitsi toimii tässä aloitteellisesti ja myös EU on antanut tukensa tälle työlle. Tämä olisi nyt käyttökelpoinen mahdollisuus saada Venäjä istumaan samaan pöytään Ukrainan kanssa.

– Ukrainan tilanne on vaikea ja kriittinen. Kansainvälisen yhteisön ponnistelujen tulee jatkua.