Kuva:

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys 9.10.2015

Kuukauden kysymys: Toimiiko Schengen ja mikä on sen tulevaisuus?

Vesa Blomqvist
Vesa Blomqvist

”Otsikon ensimmäiseen kysymykseen on helppo vastata: Schengen -alue ei tällä hetkellä toimi kuten sen pitäisi.”

”Schengen -järjestelmän toimivuutta tai toimimattomuutta ei voi kuitenkaan tarkastella tyhjiössä, vaan sitä on peilattava Schengenin historian, turvallisuusympäristön sekä maahanmuutto- ja matkustusvirtojen muutosten näkökulmasta. Schengen on muuttunut viiden maan yhteisöstä 26 maan yhteisöksi, jonka sisällä asuu yli 400 miljoonaa ihmistä. Alueen sisällä asuvat pitävät Schengenin vapaan liikkuvuuden aluetta yhtenä EU:n merkittävimmistä saavutuksista.”

”Schengenin toimivuutta tällä hetkellä haastaa muun muassa nopeasti kasvava laittomien maahantulijoiden ja turvapaikanhakijoiden määrä, terrorismi, vierastaistelijat, hybridiuhat, rajanylitysliikenteen kasvu (vuosittain yli 600 miljoonaa laillista matkustajaa rajanylityspaikkojen kautta), arvioiden mukaan miljoonat ns. yliajalla EU:n alueella oleskelevat ja järjestäytynyt rikollisuus.”

”Schengen -järjestelmää on kehitetty askel kerrallaan vastaamaan esille tulleisiin ja näköpiirissä oleviin haasteisiin. Näin tulee olla myös jatkossa. Entistä enemmän on kuitenkin panostettava ennakointiin ja ennalta ehkäisyyn reagoinnin sijasta.”

”Schengen -alueen toimintakykyä tulee arvioida jatkuvasti ja olla valmius järjestelmien ja toimintojen kehittämiseen siten, että kyetään kustannustehokkaaseen toimintaan turvallisuudesta, sujuvista rajanylityksistä ja ihmisten perusoikeuksista tinkimättä. Laitonta maahanmuuttoa vetävien ja työntävien tekijöiden minimoimisen tulee olla keskiössä koko ajan. Suomi on toiminut aktiivisesti kaikilla sektoreilla Schengenin kehittämiseksi.”

Schengenin tulevaisuus

”Schengenin ja sen tulevaisuuden kannalta avainasemassa ovat kokonaisvaltaisuus ja priorisointi. Tarvitaan toimia, jotka kattavat:

  • Kolmansien maiden tukemisen ja yhteistyön niiden kanssa,
  • Ulkorajavalvonnan tehostamisen ja ns. HotSpot -konseptin nopean ja riittävän laajan käyttöönoton pahimpien maahanmuuttopaineiden alla olevien jäsenmaiden tukemiseksi,
  • Laitonta maahantuloa ja ihmiskauppaa järjestävien rikollisjärjestöjen toimintaan puuttumisen,
  • Maahanmuutto-, palautus- ja viisumipolitiikan tehostamisen, ja
  • Yhteiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset toimet ml. lähialueen vakauttaminen ja kriisinhallintaoperaatiot.”

”Tällä hetkellä on tärkeää saada Schengenin perusperiaatteiden mukaisesti ulkorajan laittomasti ylittäneet henkilöt kiinni ja viranomaisten (hallinnollisten) toimenpiteiden piiriin heti ensimmäisessä jäsenvaltiossa. Tehokkaalla ulkorajavalvonnalla ja käynnistymässä olevalla HotSpot -konseptilla on tässä merkittävä rooli. Pelastusvalmiudesta on huolehdittava merialueella.”

”Nykyiset toimet keskittyvät luonnollisesti painopistealueelle eli Välimerelle. EU:lla on kuitenkin myös pitkä itäraja ja sen uskottavasta valvonnasta tulee huolehtia jatkuvasti – jälleen kerran tulevaisuuteen katsoen, ennakoiden ja ennalta ehkäisten Välimeren kaltaisen tilanteen syntyminen EU:n itärajalla. Merkkejä paineen kasvamisesta itärajaa kohtaan on jo olemassa erityisesti keskisessä Euroopassa.”

”Schengenin merkitys on suuri ihmisten, tavaroiden ja palvelujen liikkumisen kannalta. Niin suuri, että sen säilymisen puolesta jäsenvaltiot ja Euroopan instituutiot ovat osoittaneet olevansa valmiita tekemään paljon. Vastauksena otsikon toiseen kysymykseen – uskon Schengen -alueen tulevaisuuteen, mutta sen toimivuuden eteen tulee tehdä koko ajan työtä.”

  Mitä mieltä sinä olet?