Kuva: Matti Peltoperä

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 11.7.2017

Suomi, EU ja arktinen alue

Euroopan unioni on myös arktinen toimija. Euroopan unionin kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvanut. EU on globaalisti merkittävä toimija ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa ja arktiset alueet ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen seurauksille.

EU tukee kansainvälistä yhteistyötä arktisilla alueilla ja harjoittaa arktista politiikkaa kokonaisvaltaisesti. Kolme EU-jäsenmaata Suomi, Ruotsi ja Tanska, ovat myös Arktisen neuvoston jäseniä.

EU:n kolmas arktinen tiedonanto korostaa Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, Agenda 2030, huomioon ottamista. EU varautuu rahoittamaan ilmastonmuutoksen sopeutumista arktisella alueella. Tiedonannossa esitetään merkittävä määrä toimia, joilla EU:n arktista politiikkaa aiotaan viedä eteenpäin.

EU:N GLOBAALISTRATEGIAN MYÖTÄ pohjoiset alueet ovat entistä kiinteämmin osa kaikkien EU:n jäsenmaiden politiikkaa. EU haluaa osaltaan pitää myös jännitteet arktisilla alueilla vähäisinä ja vahvistaa mahdollisimman vakaata poliittista ja turvallisuusyhteistyötä.

EU on virallistamista vailla oleva Arktisen neuvoston tarkkailija

TÄLLÄ HETKELLÄ EU on käytännössä Arktisen neuvoston tarkkailija ja osallistuu täysimääräisesti sen työryhmien toimintaan. EU toivoo tarkkailija-asemansa virallistamista mahdollisimman pian.
Suomi tukee EU:n tarkkailija-aseman vahvistamista Arktisessa neuvostossa.

EU:n arktisella politiikalla on kolme tavoitetta:

  • Arktisen luonnon sekä arktisilla alueilla asuvan väestön suojelu erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän luonnonvarojen hyödyntämisen keinoin.
  • Kestävän luonnonvarojen hyödyntämisen tukeminen ja edistäminen esimerkiksi kaivosteollisuuden alalla ja liikenteen, erityisesti meripolitiikan aloilla.
  • Kansainvälinen yhteistyö ja vuoropuhelu arktisilla alueilla.