Kuva:
Uutinen 3.11.2018

Valtionavustukset Eurooppa-tiedottamiseen – vuoden 2019 hakukierros on nyt auki

Ulkoministeriö avaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2019 valtion talousarviossa tähän varoja.

AVUSTUKSIIN ON VUODEN 2018 talousarviossa esitetty 470 000 euroa. Avustusten tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen.

VUODEN 2019 HAKUKIERROKSEN painopisteitä ovat EU:n toiminnan vaikutukset Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen, EU:n mahdollisuudet torjua informaatiovaikuttamista sekä brexitin vaikutukset. Lisäksi painopisteitä ovat EU:n budjetti ja Suomi, EU:n arktinen politiikka sekä nuorten mahdollisuudet EU:ssa – jäsenyyden hyödyt ja haitat.

VUONNA 2019 AVATAAN HAETTAVAKSI myös erillinen 100 000 euron määräraha, joka kohdistetaan Europarlamentin vaalien alla järjestettävään tiedotustoimintaan.

AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISESSÄ, MAKSAMISESSA, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

HAKEMUSTEN TULEE SISÄLTÄÄ toiminnan tai hankkeen kuvaus, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä selvitys yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana.

HAKEMUSTEN TULEE OLLA ulkoministeriössä (Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 7. päivänä joulukuuta 2018 klo 16.15 mennessä.  Kuoreen tunnus ”Eurooppa-tiedotustuki”. Lisätietoja: eurooppatiedotus@formin.fi tai tiedottaja Sara Haalahti, sara.haalahti@formin.fi, +358 295 350 089

Usein kysytyt kysymykset valtionavuista Eurooppa-tiedottamiseen

 

Hakukierros 2019 – Kaavakkeet ja ohjeet

Hakemus 2019

Hakuohjeet 2019

Hankesuunnitelma 2019

Tiedotustukiraportti 2019

Tilintarkastajan vakuutus-2019

Yleisehdot 2019