Bild:
Nyheter 3.11.2018

Utlysning av statsunderstöd till Europainformation 2019

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2019.

I budgeten för 2019 föreslås ett anslag på 470 000 euro för bidragen. Syftet med bidragen är att öka den allmänna kunskapen om Europeiska unionen.

I utlysningen 2019 ligger fokus på hur EU:s verksamhet påverkar Finlands och finländarnas säkerhet, EU:s kapacitet att motverka informationspåverkan och följderna av brexit. Därtill prioriteras projekt som rör EU:s budget och Finland, EU:s politik för Arktis och EU-medlemskapets för- och nackdelar för ungdomar.

År 2019 utlyses också ett anslag på 100 000 euro för kommunikation inför valet till Europaparlamentet.

När bidragen beviljas, utbetalas, används och övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

I ansökan ska det ingå en beskrivning av verksamheten eller projektet, ett kostnadsförslag, en finansieringsplan och en beskrivning av de grupper som medverkar.

Ansökningarna ska lämnas in till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 7 december 2018 kl. 16.15.  Märk kuvertet med ”Stöd för Europainformation”. Ytterligare information: eurooppatiedotus@formin.fi eller Sara Haalahti, informatör, sara.haalahti@formin.fi, tfn +358 295 350 089

Vanliga frågor om statsunderstöd till Europainformation

Utlysning 2019 – Anvisningar och blanketter

Ansökan 2019

Ansökningsanvisningar 2019

Projektplan 2019

Rapport om informationsstöd 2019

Revisornsförsäkran 2019

Allmänna villkor 2019