Kuva:

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys 30.1.2019

Kuukauden kysymys: Miten EU ratkoo mikromuoviongelmaa, Matti Vainio Euroopan kemikaalivirastosta?

Mikromuovi on nopeasti kasvava ongelma maaperässä ja vesistöissä. Euroopan kemikaalivirasto on juuri valmistellut rajoitusehdotuksen, joka kieltäisi useimmat tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättävät mikromuovit, mikäli ne päätyvät ympäristöön. Tämä suojelee luontoa ja kuluttajia koko EU:n laajuisesti.

Mikromuoveja lisätään tarkoituksellisesti esimerkiksi kosmetiikkaan, pesuaineisiin ja maaleihin. Yksi laaja käyttöalue ovat lannoitteet, joissa mikromuoveja käytetään kapseloimaan ravintoaineita. Iso osa tästä muovista päätyy tällä hetkellä suoraan luontoon, jossa se säilyy erittäin pitkään, altistaen eläimiä ja lopulta myös ihmisiä.

Yksikön päällikkö Matti Vainio työskentelee Euroopan kemikalaivirastossa Helsingissä.
Yksikön päällikkö Matti Vainio työskentelee Euroopan kemikaalivirastossa Helsingissä.

Euroopan kemikaalivirasto on juuri saanut valmiiksi rajoitusehdotuksen, joka kieltäisi useimmat tuotteisiin tarkoituksella lisätyt mikromuovit EU:ssa. Arvioimme niiden käytön hyötyjä ja haittoja useilla eri aloilla lääkkeistä pesuaineisiin ja maanviljelystä kosmetiikkaan. Lopputuloksemme on, että mikromuovien käytölle ei ole turvallista alarajaa – ne kertyvät maaperään ja vesistöihin, joista ne voivat kulkeutua ravintoketjuun. Mikromuovien vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen ei tunneta hyvin. Ne säilyvät ympäristössä satoja vuosia, joten niiden pitkäaikaisvaikutusten arviointi on vaikeaa. Siksi ehdotamme luontoon päätyvien, tuotteisiin tarkoituksella lisättyjen mikromuovien asteittaista kieltämistä. Arviomme mukaan tämä kielto estäisi vuosittain lähes 30 000 muovitonnin pääsyn luontoon.

Ehdotamme lisäksi, että mikromuovia sisältäviin tuotteisiin tulee pakkausmerkintä ja ohjeistus niiden ympäristöystävällisestä käytöstä. Rajoitus ei koske luonnossa esiintyviä, biohajoavia tai lääkkeissä ja teollisuuslaitoksissa käytettäviä mikromuoveja.

Ehdotuksemme on julkaistu verkkosivuillamme ja siitä järjestetään kohta julkinen kuuleminen. Komiteakäsittelyn jälkeen ehdotus lähtee noin vuoden päästä Euroopan komission päätettäväksi. Arvioimme, että tuotteisiin tarkoituksella lisättyjen mikromuovien kielto astuisi voimaan EU:ssa 2021. Rajoitusehdotus on rakennettu niin, että se tulee voimaan sektori kerrallaan ylimenokauden jälkeen. Näin teollisuus voi kehittää uusia tuotteita ja korvata mikromuovit ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Rajoitus kannattaa tehdä kerralla koko EU:n laajuisesti, jotta mikromuovien riskit saadaan hallintaan tehokkaasti ja tasapuolisesti. Kun valmistelu, kommentointi ja päätöksenteko tehdään keskitetysti, sitä ei tarvitse toistaa erikseen jokaisessa jäsenvaltiossa. Tämä takaa myös sen, että pelisäännöt EU:ssa toimiville yrityksille ovat samat ja että eurooppalaiset kuluttajat saavat turvallisempia tuotteita.

 

Mikromuovien rajoitus osa EU:n muovistrategiaa

Euroopan komissio esitti ensimmäisen Euroopan laajuisen muovistrategian vuosi sitten. Strategian tarkoituksena on suojella ympäristöä muoviroskalta ja samalla edistää kiertotaloutta, kasvua ja innovointia. EU:n tavoitteena on vähentää muovijätteen määrää rajoittamalla sekä kertakäyttömuovituotteita että mikromuovien käyttöä.

 

Euroopan kemikaalivirasto Euroopan kemikaalivirasto on toiminut Helsingissä vuodesta 2007 ja siellä työskentelee noin 600 asiantuntijaa eri EU-maista. Virasto tekee työtä kemikaalien turvallisen käytön puolesta. Kuva: Lauri Rotko
Euroopan kemikaalivirasto Euroopan kemikaalivirasto on toiminut Helsingissä vuodesta 2007 ja siellä työskentelee noin 600 asiantuntijaa eri EU-maista. Virasto tekee työtä kemikaalien turvallisen käytön puolesta. Kuva: Lauri Rotko