Kuva:

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys 27.6.2019

Kuukauden kysymys: Mitä Suomi tavoittelee EU-puheenjohtajakaudellaan, pääministeri Antti Rinne?

Suomen kolmas EU-puheenjohtajakausi alkaa 1.7.2019. Kysyimme pääministeri Antti Rinteeltä, mitkä ovat tämän puheenjohtajakauden päätavoitteet.

Suomen kolmas EU-puheenjohtajuuskausi alkaa 1.7.2019

”Suomi tavoittelee pj-kaudellaan yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista, kilpailukykyisempää ja sosiaalisesti eheämpää unionia, EU:n aseman vahvistamista globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaamista.”

”EU perustuu ajatukseen monenkeskisen, sääntöperustaisen yhteistyön voimasta. Sellaista järjestelmää Suomi voi parhaiten edistää osana EU:ta. On tärkeää, että Suomi on unionissa aktiivinen vaikuttaja.”

Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus

Puheenjohtajakauden ohjelman mukaan kestävyyden tulee olla kaiken EU-toiminnan yhteisenä nimittäjänä, ja kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpano on varmistettava niin unionissa kuin laajemminkin. EU:n tulee nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana luomalla pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050.

”Kestävyys liittyy myös EU:n yhteisiin arvoihin. Ihmisoikeudet, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio ovat arvoja, joihin sitoutuminen on EU-jäsenyyden edellytys”, pääministeri Rinne sanoo.

 

Tutustu Suomen kolmannen puheenjohtajakauden ohjelmaan

Lisätietoa ohjelman teemoista: 

Oikeusvaltioperiaate

Ilmasto

Kokonaisturvallisuus

Muuttoliike

Rahoituskehys