Bild:

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 27.6.2019

Månadens fråga: Vad strävar Finland efter under sitt EU-ordförandeskap, statsminister Antti Rinne?

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2019. Vi frågade statsminister Antti Rinne om de centrala målen för ordförandeskapet.

Finlands tredje EU-ordförandeskap inleds den 1 juli 2019.

”Under sitt ordförandeskap har Finland som mål att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.”

”EU grundar sig på tanken om styrkan i ett multilateralt, regelbaserat samarbete. Ett sådant system kan Finland bäst främja som en del av EU. Det är viktigt att Finland är en aktiv aktör i unionen.”

Ett hållbart Europa – en hållbar framtid

Enligt programmet för EU-ordförandeskapet ska hållbarheten vara den gemensamma nämnaren för alla EU:s åtgärder, och genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling ska säkerställas såväl i unionen som i ett bredare perspektiv. EU ska höja sin profil som global klimatledare genom att anta en långsiktig klimatstrategi, som resulterar i att EU är klimatneutralt 2050.

”Hållbarhet hör också ihop med EU:s gemensamma värden. Mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten är värden som en medlem i EU måste förbinda sig till”, säger statsminister Rinne.

 

Bekanta dig med programmet för Finlands tredje ordförandeskap.

 

Läs mer om programmets teman:

Rättsstatsprincipen 

Klimatledarskap

Övergripande säkerhet

Migration 

Budgetramen