Kuva:

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys 18.9.2019

Kuukauden kysymys: Miten Suomi haluaa EU-puheenjohtajana vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta, ministeri Tytti Tuppurainen?

Oikeusvaltioperiaate on kaikkien nykyaikaisten perustuslaillisten demokratioiden kulmakivi. Se on myös yksi niistä keskeisistä arvoista, joihin Euroopan unioni perustuu ja joita kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan liittyessään unionin jäseneksi.

Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisistä teemoista. Suomi edistää puheenjohtajakaudellaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa unionin oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät välineet nähdään toisiaan täydentävinä.

Kysyimme Eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselta:

Miten Suomi haluaa EU-puheenjohtajana vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta?

”Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisistä prioriteeteista.”

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen. Kuva: Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia.

”Puutteet oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa vaarantavat kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen ja haittaavat unionin toimintaa monilla aloilla. Käynnistimme 16. syyskuuta johtamassani EU:n yleisten asioiden neuvostossa keskustelun siitä, miten EU voisi tehostaa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista. Käsittelimme muun muassa neuvoston vuotuisen oikeusvaltiovuoropuhelun kehittämistä. Tämä vuoropuhelu koskee kaikkia jäsenvaltioita ja se on positiivinen ja rakentava tapa edistää oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa.”

”Näitä kysymyksiä käsiteltiin myös Helsingissä osana Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaa 10.–11.9. järjestetyssä demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeneessa konferenssissa. Suomen tavoitteena on myös saavuttaa sopu lainsäädäntöinstrumentista, jolla suojataan EU:n talousarviota oikeusvaltiopuutteilta. Instrumentti mahdollistaisi EU-rahoituksen jäädyttämisen jäsenvaltiolta, jossa oikeusvaltiopuutteet vaarantavat asianmukaisen varainhoidon.”

 

  • Taustaa EU:n oikeusvaltioperiaatteesta Suomen EU-puheenjohtajakauden verkkosivuilla.