Kuva: Euroopan unioni / Jan van de Vel

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys 16.12.2019

Kuukauden kysymys: Jutta Urpilainen, mikä on uuden komission tärkein tehtävä?

Ursula von der Leyenin johtama uusi komissio aloitti viisivuotiskautensa 1. joulukuuta 2019. Suomalainen komissaari Jutta Urpilainen on vastuussa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista. Kysyimme Urpilaiselta:

Mikä on uuden komission tärkein tehtävä?

Uuden komission työ on ankkuroitu vahvasti kansainvälisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) agenda 2030 ja sen sisältämät kestävän kehityksen 17 tavoitetta määrittävät yhteisen työmme suuntaa. EU haluaa olla tämän yhteistyön eturintamassa ja Ursula von der Leyenin geopoliittinen komissio tulee olemaan vahvempi toimija globaalisti. Aikamme haasteet eli ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu tai teknologian murros ovat esimerkkejä ilmiöistä, joissa meidän on välttämätöntä tehdä yhteistyötä kumppaniemme kanssa.

Hearing of Jutta URPILAINEN, Commissioner-designate, International Partnership- Opening statement Kuva: Euroopan unioni /Jan van de Vel
Kuva: Euroopan unioni /Jan van de Vel

Oma tehtäväni komissiossa on vastata kansainvälisistä kumppanuuksista. Vastaamme yhdessä jäsenmaiden kanssa yli puolesta maailman virallisesta kehitysavusta. Meillä on kumppanimaita Etelä-Amerikasta Afrikkaan ja edelleen Aasin myötä Tyynelle valtamerelle. Nyt haluamme vahvistaa entisestään kumppanuuksia yksisuuntaisen vuorovaikutuksen sijaan. Kestävän kehityksen kattavien tavoitteiden ”sateenvarjon” alla EU edistää ulkosuhteissa talouksien ja yhteiskuntien vihertymistä, vahvistaa tasa-arvoa sekä sukupuolten välillä että laajemmin ja korostaa koulutusta koskien niin tyttöjä kuin laajemmin kumppanimaiden uusia sukupolvia.

Kestävän kehityksen kolme näkökulmaa eli ympäristöllinen, taloudellinen ja sosiaalinen ovat näin mainio kompassi Euroopan unionin ja uuden komission työlle. Kohti kompassin osoittamia tavoitteita pääsemme vain hyvällä kansainvälisellä yhteistyöllä. Tätä yhteistä valintaa EU ja geopoliittinen komissio puolustavat horjumattomasti.

 

Jutta Urpilainen, kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari