Bild: Euroopan unioni / Jan van de Vel

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 18.12.2019

Månadens fråga: Jutta Urpilainen, vilken är den nya kommissionens viktigaste uppgift?

Den nya kommissionen, ledd av Ursula von der Leyen, inledde sin femårsperiod den 1 december 2019. Den finländska kommissionsledamoten Jutta Urpilainen ansvarar för EU:s internationella partnerskap. Vi frågade Urpilainen:

Vilken är den nya kommissionens viktigaste uppgift?

Den nya kommissionens arbete är starkt förankrat i de internationella målen för hållbar utveckling. Förenta nationernas (FN) agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling bestämmer riktningen för vårt gemensamma arbete. EU vill gå i spetsen för detta samarbete och Ursula von der Leyens geopolitiska kommission kommer att vara en stark global aktör. Utmaningarna i vår tid – klimatförändringen, den ökade ojämlikheten eller den tekniska omvälvningen – är exempel på fenomen som kräver att vi samarbetar med våra partner.

Hearing of Jutta URPILAINEN, Commissioner-designate, International Partnership- Opening statement

Kuva: Euroopan unioni /Jan van de Vel
Kommissionär Jutta Urpilainen. Bild: EU /Jan van de Vel

Min uppgift i kommissionen är att ansvara för internationella partnerskap. Tillsammans står EU-medlemsstaterna för över hälften av det officiella utvecklingsbiståndet i världen. Vi har partnerländer från Sydamerika till Afrika och vidare till Asien och Stilla havet. Nu vill vi ytterligare stärka partnerskapen och frångå en enkelriktad dialog. Bland de övergripande målen för hållbar utveckling vill EU i sina yttre förbindelser främja en grönare ekonomi och ett grönare samhälle, stärka jämställdheten mellan könen och jämlikheten i vidare bemärkelse och betona betydelsen av utbildning både för flickor och för nya generationer över lag i partnerländerna.

De tre aspekterna av hållbar utveckling – miljö, ekonomi och samhälle – är således en utmärkt kompass för Europeiska unionens och den nya kommissionens arbete. De mål som kompassen visar kan vi endast uppnå genom ett gott internationellt samarbete. Det är ett gemensamt val som försvaras orubbligt av EU och den geopolitiska kommissionen.

Jutta Urpilainen, EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap