Kuva: Euroopan komissio
Uutinen 16.3.2020

Afrikan merkitys kasvaa – EU ja Suomi linjaavat Afrikka-politiikkaansa

Kansainvälisen yhteisön kiinnostus Afrikkaan on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla viime vuosina. Afrikka on Euroopan naapuri, joten mantereen kehitys, oli se sitten myönteistä tai kielteistä, heijastuu suoraan Eurooppaan. Kehitys näkyy sekä EU:n ulkosuhteiden että Suomen ulkopolitiikan painopistealueissa.

Euroopan komissio ja EU:n korkea edustaja Josep Borrel julkistivat 9. maaliskuuta 2020 tiedonannon EU:n ja Afrikan suhteiden vahvistamisesta. Tiedonantoon on koottu EU:n esityksiä yhteistyön tiivistämiseksi viidellä alalla: vihreä siirtymä, digitalisaatio, kestävä kasvu ja työpaikat, rauha ja hyvä hallinto sekä muuttoliike ja liikkuvuus. Ydinajatuksena on, että EU ja Afrikan valtiot tekevät jatkossa yhteistyötä tasavertaisina kumppaneina.

Kuvassa on EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen. "Ensisijaisena tavoitteenani on nyt varmistaa, että nuoret ja naiset kokevat yhteisen strategian omakseen, koska sillä vastataan juuri heidän toiveisiinsa”,  EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava Jutta Urpilainen sanoo. Kuva: Euroopan unioni /Jan van de Vel
”Ensisijaisena tavoitteenani on nyt varmistaa, että nuoret ja naiset kokevat yhteisen strategian omakseen, koska sillä vastataan juuri heidän toiveisiinsa”,  EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava Jutta Urpilainen sanoo. Kuva: Euroopan unioni /Jan van de Vel

Tiedonannon pohjalta EU käy afrikkalaisten kumppaneidensa kanssa keskusteluja uudesta yhteisestä strategiasta, joka on määrä hyväksyä lokakuussa 2020 järjestettävässä EU:n ja Afrikan unionin (AU) huippukokouksessa.

Tulossa myös Suomen oma Afrikka-strategia

Suomi valmistelee parhaillaan omaa kansallista Afrikka-strategiaansa. Tulevan strategian päätavoitteena on Suomen Afrikka-suhteiden laajentaminen ja syventäminen. Keskeistä on etenkin taloudellisten ja poliittisten suhteiden kehittäminen.

Strategia laaditaan yhteistyössä koko valtionhallinnon kanssa ja suomalaista yhteiskuntaa laajasti kuullen. Tänä keväänä strategiatyö laajenee kattamaan myös muut ministeriöt ja hallinnonalat. Strategian on tarkoitus valmistua syksyllä.

”Suomi pitää EU:n yhtenäisyyttä Afrikka-politiikassa hyvin tärkeänä, minkä vuoksi Suomen strategia tulee olemaan linjassa EU:n strategian kanssa”, painottaa tiiminvetäjä Maria Kurikkala ulkoministeriön Afrikka- ja Lähi-idän osastolta.

 

EU-tiedonannossa ehdotetaan, miten EU jatkossa tekee Afrikan kanssa yhteistyötä:

  1. Maksimoidaan vihreän siirtymän hyödyt ja minimoidaan ympäristöön kohdistuvat uhat Pariisin ilmastosopimusta kaikilta osin noudattaen.
  2. Vauhditetaan Afrikan digitalisaatiota.
  3. Lisätään merkittävästi ympäristön, yhteiskunnan ja rahoituksen näkökulmasta kestäviä investointeja, jotka kestävät myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
  4. Houkutellaan sijoittajia tukemalla Afrikan valtioita sellaisten politiikkojen ja sääntelyuudistusten toteuttamisessa, joilla parannetaan liiketoiminta- ja investointiedellytyksiä.
  5. Parannetaan nopeasti varsinkin naisten ja nuorten oppimista ja osaamista, kehitetään tutkimus- ja innovointivalmiuksia, suojellaan ja parannetaan sosiaalisia oikeuksia ja kitketään lapsityövoiman käyttöä.
  6. Mukautetaan ja tehostetaan EU:n tukea Afrikan rauhanpyrkimyksille.
  7. Sisällytetään yhteistyöhön hyvää hallintoa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja sukupuolten tasa-arvoa koskevat näkökohdat.
  8. Taataan selviytymiskyky kytkemällä humanitaarinen toiminta, kehitysyhteistyö sekä rauhan- ja turvallisuusoperaatiot yhteen konfliktien ja kriisien eri vaiheissa.
  9. Varmistetaan tasapainoiset, yhtenäiset ja kokonaisvaltaiset kumppanuudet liikkuvuus- ja muuttoliikeasioissa.
  10. Lujitetaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä ja monenvälistä järjestelmää, jonka keskiössä on Yhdistyneet kansakunnat.