Kuva:
Uutinen 25.3.2020

Eurooppaministerit keskustelivat EU:n laajentumisesta sekä koronavirustilanteesta

Valtioneuvoston viestintäosasto  24.3.2020
TIEDOTE 162/2020

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen osallistui tiistaina 24. maaliskuuta eurooppaministerien epäviralliseen videokokoukseen, jossa käsiteltiin EU:n laajentumista sekä koronavirusepidemiaa.

Kokouksessa todettiin poliittinen yhteisymmärrys EU:n laajentumista koskevista neuvoston päätelmistä. Päätelmiin sisältyy päätös avata EU-jäsenyysneuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa edellyttäen, että Eurooppa-neuvoston jäsenet hyväksyvät asian. EU:n laajentumispolitiikkaa tehostetaan komission helmikuussa 2020 antaman ehdotuksen mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että oikeusvaltiosektorin uudistukset ovat kattavia ja johdonmukaisia.

”Laajentumispolitiikka on strateginen sijoitus rauhaan, vakauteen ja kehitykseen Euroopassa. Länsi-Balkanin alue on osa Euroopan sydäntä, jonka paikka on yhteisessä eurooppalaisessa arvounionissa. Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on olennainen osa niitä kriteerejä, jotka valtion on täytettävä ennen kuin se voi tulla EU:n jäseneksi.”, sanoi ministeri Tuppurainen.

”Teimme EU-puheenjohtajuutemme aikana paljon töitä neuvottelujen avaamiseksi ja olen erittäin tyytyväinen, että asiasta löytyi nyt yhteisymmärrys”.

Ministeri Tuppurainen korosti videokokouksessa EU-yhteistyön merkitystä koronavirusepidemiaan vastaamisessa.

”Tärkeintä on ihmisten terveys ja viruksen leviämisen estäminen. Samalla tulee varmistaa sisämarkkinoiden toiminta ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Sekä ihmishenkien pelastamisessa että taloudellisten vahinkojen korjaamisessa eurooppalainen yhteistyö on avainasemassa”, ministeri Tuppurainen totesi.

Eurooppaministerien keskustelussa ei tehty muodollisia päätöksiä. Neuvoston päätelmät hyväksytään kirjallisella menettelyllä.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476 ja erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias 0295 160 995, valtioneuvoston kanslia