Bild:
Nyheter 25.3.2020

Europaministrarna diskuterade EU:s utvidgning och coronavirussituationen

Statsrådets kommunikationsavdelning  24.3.2020
PRESSMEDDELANDE 162/2020

Tisdagen den 24 mars deltog Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen i Europaministrarnas informella videokonferens om EU:s utvidgning och coronavirusepidemin.

Europaministrarna konstaterade att det råder politisk samsyn om rådets slutsatser om EU:s utvidgning. I slutsatserna ingår ett beslut om att inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien, förutsatt att Europeiska rådets ledamöter godkänner detta. EU:s utvidgningspolitik effektiviseras i enlighet med det förslag som kommissionen lade fram i februari 2020. Särskild uppmärksamhet fästs vid att reformerna inom rättsstatssektorn är genomgripande och konsekventa.

”Utvidgningspolitik är en strategisk investering i fred, stabilitet och utveckling i Europa. Västra Balkan är en del av Europas hjärta och dess plats är i en europeisk union med gemensamma värden. Respekt för rättsstatsprincipen är ett viktigt kriterium som en stat måste uppfylla innan den kan bli medlem i EU”, sade minister Tuppurainen.

”Vi jobbade hårt under vårt EU-ordförandeskap för att kunna inleda anslutningsförhandlingarna, och jag är mycket nöjd med att vi nu nådde samsyn i frågan.”

Under videokonferensen framhöll minister Tuppurainen vikten av EU-samarbete i kampen mot coronavirusepidemin.

”Det viktigaste är att sörja för människors hälsa och stoppa virusets spridning. Samtidigt måste den inre marknadens funktion och den fria rörligheten för varor säkerställas. Det europeiska samarbetet har en nyckelroll både när det gäller att rädda människoliv och att åtgärda de ekonomiska skadorna”, konstaterade minister Tuppurainen.

Europaministrarna fattade inga formella beslut under videokonferensen. Rådets slutsatser antas genom skriftligt förfarande.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, statsrådets kansli