Kuva:
Uutinen 28.12.2020

Portugali aloittaa EU-puheenjohtajuuskautensa keskellä koronakriisiä

EU-puheenjohtajuus siirtyy Saksalta Portugalille 1.1.2021. Portugalille kyseessä on kolmas EU-puheenjohtajuuskausi. Kautta värittävät maailmanlaajuiseksi kriisiksi muodostunut koronavirus ja sen vaatimat toimet EU:n talouden elvyttämiseksi. Vuosien 2020–2021 puheenjohtajuustrioon kuuluvat Portugalin lisäksi Saksa ja Slovenia. Yhteisenä tavoitteenaan maat keskittyvät kehittämään vahvempaa, tasa-arvoisempaa ja kestävämpää Eurooppaa.

 

Puheenjohtajuuskaudella yhdessä sovitut suuntaviivat

EU-PUHEENJOHTAJUUSKAUDELLA jokainen EU:n jäsenmaa on vuorollaan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja. Puheenjohtajuus kiertää jäsenvaltioiden kesken siten, että yksi jäsenvaltio toimii kerrallaan kuuden kuukauden ajan neuvoston puheenjohtajamaana. Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön kolmen peräkkäisen puheenjohtajamaan muodostamat puheenjohtajakolmikot eli triot. Trioon kuuluvat maat tekevät omien puheenjohtajuusohjelmiensa lisäksi yhdessä 18 kuukautta kattavan pitkäaikaisen suunnitelman ja tekevät muutoinkin yhteistyötä.

 

Portugalin puheenjohtajuuskautta värittävät koronapandemia sekä talouden elpyminen

KORONAPANDEMIAN EDELLEEN JATKUESSA Portugalin EU-puheenjohtajuuskausi kohtaa suuren haasteen. Kauden tärkeänä tavoitteena on tukea Euroopan elpymistä koronakriisistä. Tähän pyritään muun muassa edistämällä EU:n monivuotisen rahoituskehyksen sekä elpymisrahaston toimeenpanoa sekä tukemalla kestävää kasvua. Maa haluaa edistää innovatiivista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa Euroopan unionia, jonka toiminta perustuu yhteisiin arvoihin kuten solidaarisuuteen, ihmisoikeuksiin demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen.

Tavoitteena on rakentaa siltoja eri näkemysten välille, saavuttaa konkreettisia tuloksia talouden elpymisessä ja johtaa Euroopan unioni ulos kriisistä. Tätä varten Portugali on puheenjohtajuuskauden ohjelmassaan määritellyt viisi ensisijaista painopistettä: joustava, sosiaalinen, vihreä, digitaalinen ja globaali Eurooppa.

 

Puheenjohtajuuskolmikon tähtäimessä kestävyys, sisämarkkinat sekä kyberuhat

SEN LISÄKSI, ETTÄ Portugali aloittaa oman EU-puheenjohtajuuskautensa tammikuun alusta, se tekee tiivistä yhteistyötä myös kahden muun puheenjohtajatrioon kuuluvan maan eli Saksan ja Slovenian kanssa. Kolmikon yhteisessä ohjelmassa korostuvat esimerkiksi Euroopan arvojen kuten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen.

MAAT HALUAVAT MYÖS varmistaa digitaalisen muutoksen, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja suojaa kansalaisia haitalliselta verkkotoiminnalta sekä disinformaatiolta. Erityisesti työelämän digitalisointi tulevaisuudessa on yksi tavoitteista. Maat aikovat jatkaa myös ilmastoneutraalin ja vihreän Euroopan rakentamista ja yhdistää ilmastotavoitteisiin kestävät ja kilpailukykyiset sisämarkkinat.

Portugalin EU-puheenjohtajuuskauden verkkosivut