Kuva: EU
Uutinen 18.6.2021

Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensimmäinen täysistunto kokoontuu Strasbourgissa

Euroopan tulevaisuuskonferenssin ensimmäinen täysistunto järjestetään Strasbourgissa 19. kesäkuuta. Järjestäytymisistunnossa käydään keskustelu konferenssin tarkoituksesta ja sitä koskevista odotuksista sekä aikataulusta.
Suomen hallitusta kesäkuun täysistunnossa etäyhteydellä edustavat valtiosihteeri Vesa Vuorenkoski ja valtiosihteeri Johanna Sumuvuori. Paikan päällä Strasbourgissa Suomea edustaa myös kansalaisedustaja Ninni Norra.

”Euroopan unioni on olemassa kansalaisia varten. Tulevaisuuskonferenssin avulla luodaan eri tavoin kansalaisille mahdollisuuksia osallistua keskusteluun EU:n tulevaisuudesta eurooppalaisissa ja kansallisissa tilaisuuksissa. Keskusteluissa on esillä demokratia, oikeusvaltioperiaate sekä perus- ja ihmisoikeudet, jotka ovat unionin kaiken toiminnan perusta ja niiden varaan on myös tulevaisuus rakennettava”, sanoo valtiosihteeri Vesa Vuorenkoski.

Euroopan tulevaisuuskonferenssin tavoitteena on, että kansalaisyhteiskunta osallistuisi siihen aktiivisesti ja järjestäisi erilaisia tilaisuuksia. Konferenssin puitteissa käytävää kansalaiskeskustelua edistetään ja tuetaan osana valtioneuvoston tavanomaista toimintaa. Tavoitteena on mahdollisimman edustava ja monimuotoinen osanottajajoukko. Keskusteluja on tarkoitus järjestää eri puolilla Suomea. Tietoja konferenssitapahtumista kerätään komission monikielisen verkkofoorumin avulla. Kansalaiset voivat verkkofoorumin kautta myös jakaa ajatuksiaan ja lähettää ehdotuksiaan.

Suomen hallitusta konferenssin täysistunnoissa edustaa lähtökohtaisesti eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sekä yksi toinen ministeri käsiteltävien teemojen mukaan. Kesäkuun järjestäytymisistunnossa hallitusta edustavat heidän valtiosihteerinsä.

Konferenssin täysistunnon kokoonpanoon kuuluvat muun muassa 108 euroopan parlamentin jäsentä, 108 kansallisen parlamentin jäsentä, 108 kansalaista sekä muita eurooppalaisten yhteistyötahojen edustajia. Suomelle tärkeää on konferenssin nuorisopainotus ja Suomen kansalaisedustaja konferenssissa onkin Allianssi Ry:n haulla valittu 20-vuotias Ninni Norra.

Kesäkuun istunnon jälkeen täysistuntoja on tarkoitus järjestää 22.–23.10.2021, 17.–18.12.2021, 21.–22.1.2022, 18.–19.2.2022 ja tarvittaessa 11.–12.3.2022.

Konferenssin on määrä esittää johtopäätöksensä kevääseen 2022 mennessä. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio ovat sitoutuneet kuuntelemaan eurooppalaisia ja tarkastelemaan näitä johtopäätöksiä toimivaltansa ja EU:n perussopimusten puitteissa.

Ninni Norra Suomen kansalaisedustajaksi Euroopan tulevaisuuskonferenssiin | tiedote 11.6.Linkki toiselle web-sivustolle.
Suora lähetys täysistunnosta 19.6. klo 10 (fi aikaa) Euroopan parlamenttin verkkosivuillaLinkki toiselle web-sivustolle.
Osallistu konferenssin tapahtumiin, jaa ideasi tai järjestä tapahtumaLinkki toiselle web-sivustolle.

Lisätietoja: EU-asiantuntija Topi Juga, p. 0295 160 459, valtioneuvoston kanslia