Bild: EU
Nyheter 18.6.2021

Konferensen om Europas framtid sammanträder till det första plenarmötet i Strasbourg

Det första plenarmötet för konferensen om Europas framtid ordnas i Strasbourg den 19 juni. Vid det konstituerande mötet förs en diskussion om konferensens syfte, förväntningarna på den och tidschemat.
Vid plenum i juni representeras Finlands regering via distansförbindelse av statssekreterare Vesa Vuorenkoski och statssekreterare Johanna Sumuvuori. På plats i Strasbourg representeras Finland också av medborgarrepresentanten Ninni Norra.

”Europeiska unionen finns till för medborgarna. Genom konferensen om Europas framtid ges medborgarna nya möjligheter att delta i diskussionen om EU:s framtid vid europeiska och nationella tillställningar. Diskussionerna behandlar teman som demokrati, rättsstatsprincipen samt de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Dessa företeelser utgör grunden för unionens verksamhet, och det är dem som också framtiden bör bygga på”, säger statssekreterare Vesa Vuorenkoski.

Idén med konferensen om Europas framtid är att det civila samhället ska delta aktivt och ordna olika evenemang. De medborgardebatter som ordnas under konferensen främjas och stöds på nationell nivå som ett led i statsrådets vanliga verksamhet. Målet är att deltagarna utgör en så representativ och mångsidig grupp som möjligt. Avsikten är att ordna diskussionerna på olika håll i Finland. Information om evenemangen under konferensen samlas på kommissionens flerspråkiga webbplattform. Via plattformen kan medborgarna också dela med sig av sina tankar och åsikter och komma med förslag.

I regel representeras Finlands regering vid plenarmötet av Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen och en annan minister, beroende på vilka teman som behandlas. Vid det konstituerande mötet i juni representeras regeringen av sina statssekreterare.

Till plenarmötets konstellation hör bland annat 108 ledamöter av Europaparlamentet, 108 ledamöter av nationella parlament, 108 medborgare och företrädare för andra europeiska samarbetspartner. Finland anser att konferensen ska fokusera på ungdomar, och Finlands medborgarrepresentant vid konferensen är den 20-åriga Ninni Norra som valts genom Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf.

Följande plenarmöten hålls 22–23.10.2021, 17–18.12.2021, 21–22.1.2022, 18–19.2.2022 och vid behov 11–12.3.2022.

Avsikten är att konferensen ska lägga fram sina slutsatser våren 2022. Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen har åtagit sig att lyssna på européerna och se över slutsatserna inom ramen för sina befogenheter och EU:s grundfördrag.

Mer information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 459, statsrådets kansli