Kuva: Kimmo Räisänen

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 16.2.2022

Ulkoministeriön Eurooppa olemme me -tapahtumissa esille nousivat ilmastonmuutos ja EU:n globaali vastuu

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus osallistui järjestäjänä Eurooppa olemme me  -kiertueelle syksyllä 2021. Ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari keskustelivat EU:n ja Euroopan tulevaisuudesta Helsingissä ja Lahdessa osana Euroopan tulevaisuuskonferenssia. EU:n vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa nousi keskeiseksi puheenaiheeksi kummassakin tilaisuudessa. Myös EU:n toimivallan jako puhututti.

EU suunnannäyttäjänä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa?

Ulkoministeri Pekka Haaviston ”Vahvempi EU globaalisti” –tilaisuudessa Tiedekulmassa 9.11.2021 keskusteltiin EU:n roolista erilaisten globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa.  Keskustelussa korostui globaalin vastuun näkökulma: korostettiin kehittyneiden maiden mahdollisuuksia tukea kehittyviä maita päästövähennysten aikaansaamisessa.

Ulkoministeri Haaviston kanssa keskustelemassa olivat ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen (oik.) ja HY:n ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Salla Kuva (ministeristä vasemmalla). Keskustelua moderoi toimittaja Nina Rahkola (vas.).
Ulkoministeri Haaviston kanssa keskustelemassa olivat ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen (oik.) ja HY:n ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Salla Kuva (ministeristä vasemmalla). Keskustelua moderoi toimittaja Nina Rahkola (vas.). Kuva: Kimmo Räisänen

Tiedekulmassa todettiin, että EU:lla on vaikutusvaltaa ja kykyä vastata globaaleihin haasteisiin. Kritiikkiä sai kuitenkin EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksimielisyysvaatimus, mikä usein hidastuttaa päätöksentekoa. Keskustelua käytiin myös esimerkiksi monenkeskisestä yhteistyöstä, EU:n ja Afrikan unionin yhteistyöstä, Puolan oikeusvaltiokriisistä ja nuorten äänen kuulumisen vahvistamisesta EU-päätöksenteossa.

Lahden pääkirjastolla korostettiin nuorten yhteiskunnallista osallistumista

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin ”Kansalaisten EU” –tilaisuudessa Lahden pääkirjastolla 16.11.2021 keskusteltiin toimivallan jaosta EU:n ja jäsenmaiden sekä paikallisen tason kesken. EU-tason päätöksentekoa pidettiin tärkeänä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta joissain kysymyksissä nousi esiin kansallisen päätösvallan tärkeys. Suomessa ollaan perinteisesti oltu aktiivisesti ajamassa metsäpolitiikan pitämistä kansallisen toimivallan alaisena. Toisaalta ainakin turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä olisi Suomessa halua tehdä enemmän EU-tason yhteistyötä.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Skinnarin kanssa keskustelemassa olivat Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansalaisedustaja Ninni Norra (vas.) ja europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (ministeristä oikealla). Keskustelua moderoi toimittaja Petri Raivio (oik.). Kuva: Kimmo Räisänen

Kansalaisten ja etenkin nuorten vaikutusmahdollisuudet EU-päätöksentekoon herättivät keskustelua. Kansalaisedustaja Ninni Norra kannusti nuoria äänestämään ja tuomaan aktiivisesti omia näkemyksiään politiikkaan. Myös ministeri Skinnari kannusti nuoria esittämään ratkaisukeinoja päättäjille kokemiinsa haasteisiin. Ninni Norra piti Euroopan tulevaisuuskonferenssin verkkoalustaa hyödyllisenä matalan kynnyksen vaikuttamispaikkana ja hän toivoi sille jatkoa tulevaisuudessa. Keskustelua käytiin edellä mainittujen teemojen lisäksi myös mm. EU:n kilpailueduista maailmankaupassa sekä Puolan ja Valko-Venäjän rajakriisistä.

Lisätietoja: