Bild: Kimmo Räisänen
Aktuellt 16.2.2022

Klimatförändringar och EU:s globala ansvar lyftes fram på utrikesministeriets Europa är vi-diskussionsmöten

Utrikesministeriets Europainformation deltog som arrangör i Europa är vi-turnén hösten 2021. Utrikesminister Pekka Haavisto och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari diskuterade EU:s och Europas framtid i Helsingfors och Lahtis i samband med konferensen om Europas framtid. EU:s ansvar för att bekämpa klimatförändringar var ett av de viktigaste samtalsämnena under båda diskussionerna. Även behörighetsfördelningen i EU väckte debatt.

EU som föregångare i kampen mot klimatförändringar?

På utrikesminister Pekka Haavistos diskussionsmöte ”Ett globalt starkare EU” i Tankehörnan den 9 november 2021 diskuterade deltagarna EU:s roll i arbetet med att tackla olika globala utmaningar, till exempel klimatförändringar. Deltagarna lyfte fram det globala ansvaret: de utvecklade ländernas möjligheter att hjälpa utvecklingsländerna att åstadkomma utsläppsminskningar.

Tyyne Karjalainen, forskare vid Utrikespolitiska institutet (till höger) och Salla Kuva, medlem i studentkårens styrelse vid Helsingfors universitet (till vänster om ministern) deltog i diskussionen med utrikesminister Pekka Haavisto. Diskussionen leddes av journalisten Nina Rahkola (till vänster). Foto: Kimmo Räisänen

Slutsatsen från diskussionen i Tankehörnan var att EU har inflytande och förmåga att möta de globala utmaningarna. Kravet på enhällighet om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, vilket ofta gör att besluten dröjer, fick dock kritik. Deltagarna diskuterade också till exempel det multilaterala samarbetet, samarbetet mellan EU och Afrikanska unionen, rättsstatskrisen i Polen och åtgärderna för att få ungas röst hörd i EU:s beslutsprocess.

Diskussionen på Lahtis huvudbibliotek fokuserade på ungas deltagande i samhället

På utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnaris diskussionsmöte ”Medborgarnas EU” på Lahtis huvudbibliotek den 16 november 2021 diskuterade deltagarna om behörighetsfördelningen mellan EU och medlemsländerna och de lokala organisationerna. Enligt deltagarna är det viktigt att besluten om att bekämpa klimatförändringar fattas på EU-nivå, men i vissa frågor är beslut på nationell nivå att föredra. Finland har aktivt drivit frågan om att skogspolitiken ska höra till den nationella behörigheten. I säkerhetsfrågor har Finland samtidigt åtminstone vilja att samarbeta mer på EU-nivå.

Ulkoministeriö 20211116 Lahti. Kansalaisten EU, Eurooppa olemme me -kiertue Lahdessa. Ville Skinnari, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, Ninni Norra, Euroopan tulevaisuuskonferenssin kansanedustaja ja Miapetra Kumpla-Natri, Europarlamentaarikko.
I diskussionen med utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltog  Finlands medborgarrepresentant vid konferensen om Europas framtid Ninni Norra (till vänster) och  Europaparlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri (till höger om ministern). Diskussionen leddes av journalisten Petri Raivio (till höger). Foto: Kimmo Räisänen

Medborgarnas och framför allt de ungas möjligheter att påverka beslutsfattandet i EU väckte diskussion.  Ninni Norra uppmuntrade unga att rösta och aktivt framföra sina åsikter om politiken. Även minister Skinnari uppmanade unga att lägga fram lösningar för beslutsfattarna på de utmaningar de stött på.  Enligt Ninni Norra var webbplattformen för konferensen om Europas framtid ett nyttigt lågtröskelforum för att påverka och hon önskade att det får en fortsättning. Deltagarna diskuterade också bland annat  EU:s konkurrensfördelar i världshandeln och gränskrisen mellan Polen och Belarus.

Mer information: