Kuva:

Kysymme kuukausittain ajankohtaisista EU-asioista päättäjiltä ja asiantuntijoilta.

Kuukauden kysymys: Minne EU:n strateginen kompassi osoittaa?

EU:n strategista kompassia voi luonnehtia EU:n puolustusselonteoksi, joka kattaa aikataulultaan seuraavat noin 5-10 vuotta. EU:n puolustus-ja ulkoministerit hyväksyivät EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ohjaavan asiakirjan 21.3.2022. EU-johtajat vahvistivat asiakirjan 25.3.2022 Eurooppa-neuvostossa. Neuvotteluprosessi strategisesta kompassista kesti lähes kaksi vuotta ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 lisäsi sen painoarvoa neuvotteluiden viime hetkillä.

Strategisen kompassin tavoitteena on tarkentaa EU:n globaalistrategiaa vuodelta 2016. Kompassi tuo Euroopan unionille vuoteen 2030 asti ulottuvan toimintasuunnitelman, jolla vahvistetaan EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Strategisen kompassin tavoitteena on tehdä EU:sta vahvempi ja toimintakykyisempi turvallisuuden tuottaja ja parantaa EU:n strategista riippumattomuutta.

Strategisen kompassin mukaan EU:n vahvempi ja toimintakykyisempi turvallisuus ja puolustus lisäävät globaalia turvallisuutta ja täydentävät NATOn toimintaa, joka on edelleen jäsentensä yhteisen puolustuksen perusta. Näin EU myös tukee sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä, jonka ytimessä on YK.

EU:n puolustus-ja ulkoministerit hyväksyivät EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ohjaavan strategisen komassin 21.3.2022. Suomea kokouksessa edustivat ulkoministeri Pekka Haavisto (vas.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (oik.) Kuva: EUE
EU:n puolustus-ja ulkoministerit hyväksyivät EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ohjaavan strategisen kompassin 21.3.2022. Suomea kokouksessa edustivat ulkoministeri Pekka Haavisto (vas.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (oik.). Kuvassa mukana myös Ruotsin ministeri Ann Linde (vas.) ja Saksan Annalena Baerbock. Kuva: UM

Yhteinen uhka-arvio

Kompassi perustuu EU:n kautta aikain ensimmäiseen uhka-analyysiin, johon 27 jäsenmaan tiedustelupalvelut osallistuivat. Kompassissa esitetään yhteinen arvio strategisesta ympäristöstä, jossa EU toimii, sekä uhkista, joita unioniin kohdistuu. Asiakirja sisältää konkreettisia ehdotuksia, joiden täytäntöönpanolle on määritelty tarkka aikataulu. Niillä on tarkoitus parantaa EU:n valmiuksia kriisitilanteissa.
Strateginen kompassi kattaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kaikki näkökohdat, ja siinä on neljä osa-aluetta: toiminta, investoinnit, yhteistyö ja suojaaminen.

EU:n toiminnan kehittäminen

Jotta EU voi toimia nopeasti ja määrätietoisesti kriisitilanteissa, sen on strategisen kompassin mukaan

 • kehitettävä vahva EU:n nopea toimintakyky, johon kuuluu jopa 5 000 sotilasta
 • vahvistettava EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTTP) siviili- ja sotilasoperaatioita
 • oltava valmis saattamaan toimintavalmiuteen 200 täysin varustettua YTPP-operaatioiden asiantuntijaa 30 päivän kuluessa
 • järjestettävä säännöllisiä harjoituksia maalla ja merellä
 • parannettava sotilaallista liikkuvuutta
 • tuettava kumppaneitaan hyödyntämällä täysimääräisesti Euroopan rauhanrahastoa

Euroopan suojaaminen

Jotta EU voi paremmin ennakoida nopeasti ilmaantuvia uhkia ja reagoida niihin, sen on

 • parannettava tiedustelun analysointikykyä
 • kehitettävä edelleen hybridivälineistöä
 • kehitettävä edelleen kyberdiplomatian välineistöä ja laadittava EU:n kyberpuolustuspolitiikka
 • kehitettäväulkomaisen tiedonmanipuloinnin ja häirinnän torjuntavälineistö
 • kehitettävä EU:n turvallisuuden ja puolustuksen avaruusstrategia
 • vahvistettava EU:n asemaa merellisen turvallisuuden toimijana

Invenstoinnit ja kehittäminen

Jäsenmaat ovat sitoutuneet lisäämään tuntuvasti puolustusmenojaan. EU aikoo:

 • tarjota lisäkannustimia jäsenmaille, jotta nämä kehittäisivät yhteistoiminnallisia suorituskykyjä ja tekisivät yhdessä investointeja strategisiin mahdollistajiin ja seuraavan sukupolven suorituskykyihin kaikissa operatiivisissa ympäristöissä: maalla, merellä, ilmassa, kybertoimintaympäristössä ja ulkoavaruudessa
 • vauhdittaa puolustusteknologista innovointia strategisten puutteiden korjaamiseksi ja teknologisen ja teollisen riippuvuuden vähentämiseksi

Yhteistyö ja kumppanit

Jotta EU voi käsitellä yhteisiä uhkia ja haasteita, sen on

 • vahvistettava yhteistyötä kumppaniensa (esim. NATO, YK) kanssa
 • kehitettävä kahdenvälisiä kumppanuuksia samanmielisten maiden ja strategisten kumppanien, esimerkiksi Yhdysvaltojen, Kanadan, Norjan, Britannian ja Japanin, kanssa
 • kehitettävä räätälöityjä kumppanuuksia Länsi-Balkanilla, itäisessä ja eteläisessä naapurustossa, Afrikassa, Aasiassa sekä Latinalaisessa Amerikassa
EU:n vahva ja yhtenäinen reaktio Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 on osoittanut, että EU kykenee monipuolisiin ja nopeisiin toimiin kriisitilanteissa.
EU:n vahva ja yhtenäinen reaktio Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan 24. helmikuuta 2022 on osoittanut, että EU kykenee monipuolisiin ja nopeisiin toimiin kriisitilanteissa.

Strateginen kompassi ja Suomi

Strateginen kompassi vastaa Suomen kantoja ja neuvottelutavoitteita. Suomen tavoitteena on ollut kirkastaa EU:n roolia turvallisuus- ja puolustuspoliittisena toimijana. Tähän kompassi vastaa laaja-alaisena sekä riittävän kunnianhimoisena ja konkreettisena ohjausasiakirjana.

Suomelle EU:n kyky toimia Eurooppaa kohtaavissa kriiseissä on erityisen tärkeä, mukaan lukien keskinäisen avunannon lausekkeen toimeenpanon edistäminen sekä hybridiuhkiin vastaamisen kehittäminen. Nämä on huomioitu strategisessa kompassissa. Yhteisvastuu- (SEUT 222 art.) ja avunantolausekkeet (SEU 42.7 art.) vahvistavat unionia turvallisuusyhteisönä ja lisäävät jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta.