Kuva:
Uutinen 13.3.2024

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2024 myönnetty

Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt yhteensä 445 000 euroa valtionavustusta kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Tukea saa 19 järjestöä, ja tuettuja hankkeita on 22.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen suunnattujen valtionavustusten tarkoitus on edistää keskustelua ajankohtaisista EU-aiheista sekä lisätä kansalaisten perustietoa Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä kysymyksistä. Kansalaisjärjestöillä on tärkeä osa EU-tiedon lisäämisessä.

Vuoden 2024 hakukierroksen painopisteitä olivat

  • Europarlamenttivaalit 2024
  • EU vihreän kehityksen edistäjänä
  • EU globaalina toimijana ja turvallisuuden tuottajana
  • EU:n laajentuminen

Hakukierroksella painotettiin erityisesti hankkeiden viestinnällisyyttä. Hankkeiden tuottamien sisältöjen tulee olla käytettävissä maksutta. Myönnettyjen valtionavustusten suuruus vaihtelee 15 000–35 000 euron välillä hanketta kohden.

Tukea kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen haki määräaikaan mennessä 33 järjestöä 40:een eri hankkeeseen. Avustusta myönnettiin 19 järjestölle yhteensä 22 hankkeeseen. Yksivuotinen avustus on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan tiedottamiseen.

Valtioneuvoston kanslia on hakemusten perusteella myöntänyt valtionavustusta seuraaville järjestöille:

Demo ry

Eettisen kaupan puolesta ry

Eurooppalainen Suomi ry 

Eurooppanuoret ry

European Youth Parliament – EYP Finland ry

Ihmisoikeusliitto ry

Kansallinen senioriliitto ry 

Kansanvalistusseura sr

Kuurojen liitto ry 

Nuorten Akatemia ry 

SaferGlobe ry

Suomen kylät ry 

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen Sadankomitea ry 

Suomen videovaikuttajat ry 

Suomen YK-liitto ry 

Valo-valmennusyhdistys ry

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Marko Ruonala, +358 50 5228233, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. +358 40 537 0733, valtioneuvoston kanslia