Bild:
Nyheter 14.3.2024

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2024

Statsrådets kansli har beviljat totalt 445 000 euro i statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Statsunderstöd har beviljats 19 organisationer för sammanlagt 22 projekt.

Syftet med statsunderstöden för civilsamhällesorganisationers Europainformation är att främja debatt om aktuella EU-frågor och öka allmänhetens grundläggande kunskaper om frågor kring EU och Finlands EU-medlemskap. Civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll i att öka kunskapen om EU.

De prioriterade områdena i utlysningen 2024 var

  • Europaparlamentsvalet 2024
  • EU som främjare av grön utveckling
  • EU som global aktör och säkerhetsproducent
  • EU:s utvidgning.

Under ansökningsomgången betonades särskilt projektens kommunikativa karaktär. Det innehåll som produceras i projekten ska vara tillgängligt utan avgift. De beviljade statsunderstöden ligger mellan 15 000 och 35 000 euro per projekt.

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation söktes inom utsatt tid av 33 organisationer för 40 olika projekt. Understöd beviljades 19 organisationer för 22 projekt. Det ettåriga understödet är avsett för informationsverksamhet i Finland.

Statsrådets kansli har beviljat följande organisationer understöd:

Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo rf

Eettisen kaupan puolesta ry

Finland i Europa rf

Unga Europeer rf 

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

Förbundet för mänskliga rättigheter rf

Kansallinen senioriliitto ry 

Folkupplysningssällskapet sr

Finlands Dövas Förbund rf

Nuorten Akatemia ry 

SaferGlobe ry

Finlands Byar rf 

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

De Hundras Kommitté i Finland rf

Suomen videovaikuttajat ry 

Suomen YK-liitto – Finlands FN-förbund ry

Valo-Valmennusyhdistys ry

Ytterligare information:

Marko Ruonala, projektchef, tfn +358 50 522 8233, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn +358 40 537 0733, statsrådets kansli