Kuva: Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 14.12.2023

Eurooppatiedotus siirtyy valtioneuvoston kansliaan – mikä muuttuu?

Eurooppatiedotus siirtyy ulkoministeriöstä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen 1.1.2024 alkaen. Valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston EU-viestinnästä sekä EU-asioiden yhteensovittamisesta, joten Eurooppatiedotuksen uusi sijainti vastaa valtionhallinnon sisäistä työnjakoa. Eurooppatiedotus palvelee jatkossakin luotettavana suomalaisena EU-tiedon lähteenä.

Eurooppatiedotus siirtyy 1.1.2024 valtioneuvoston kansliaan osaksi kansainvälisten ja EU-asioiden viestinnän tiimiä. VNK:lle siirtyvät Eurooppatiedotuksesta vastaava virkamies sekä Eurooppatiedotukselle osoitetut määrärahat ja vastuut kuten kansalaisjärjestöille myönnetyt avustukset Eurooppa-tiedotushankkeisiin, Eurooppatiedotuksen julkaisut, verkkosivu ja sosiaalisen median kanavat.

Verkkosivut ja somekanavat

Eurooppatiedotuksen verkkosivut löytyvät jatkossakin osoitteesta eurooppatiedotus.fi. Myös sosiaalisen median kanavat säilyvät toistaiseksi ennallaan, ja yksittäisten kanavien jatkosta päätetään tarkemmin alkuvuodesta.

Julkaisut

Eurooppatiedotus keskittyy jatkossa digitaalisessa muodossa oleviin julkaisuihin. Pdf-muotoiset julkaisut sekä linkit e-kirjoihin löytyvät jatkossa valtion julkaisuarkisto Valtosta.

Vuoden 2023 loppuun asti fyysisiä julkaisuja voi tilata aiempaan tapaan ulkoministeriön julkaisupalveluiden kautta. Toimitus kotimaan osoitteisiin on maksutonta.

EU-pelit

EU-pelit säilyvät entiseen tapaan pelattavissa Seppo-pelialustalla. Ohjeet pelien käyttöönottoon löytyvät verkkosivujen Opetuksen tueksi -sivulta.

Eurooppatiedotuksen uutiskirje

Eurooppatiedotuksen uutiskirjettä nykymuodossaan ei jatketa vuodenvaihteen jälkeen. Ajankohtaisista EU-asioista kiinnostuneiden on mahdollista tilata valtioneuvoston sivuilta eri ministeriöiden EU-tiedotteet.

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen

Valtionavustuksia myönnetään jatkossakin kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuosittain järjestettävän hakukierroksen perusteella. Vuoden 2024 avustuksia koskeviin kysymyksiin vastaa valtioneuvoston kanslia. Vuodelle 2023 myönnetyt avustukset puolestaan raportoidaan vielä ulkoministeriölle. Tarkemmat ohjeet raportoinnista päivitetään Eurooppatiedotuksen sivuille.

***

Ulkoministeriössä 1990-luvulta toimineen Eurooppatiedotus on palvellut luotettavana, suomalaisena EU-tiedonlähteenä ja edistänyt keskustelua EU-asioista. Tammikuusta 2024 alkaen toiminta jatkuu valtioneuvoston kansliassa, ja tarkemmat tehtävät määritellään siirron tapahduttua.

Väkijoukko ja ilmapalloja Eurooppa-päivän toritapahtumassa.
Eurooppa-päivää juhlittiin vuonna 2019 Narinkkatorilla Helsingissä.

Alkujaan Eurooppatiedotus oli suuri organisaatio: Suomen liityttyä Euroopan unioniin ulkoministeriö mm. perusti tiedotuspisteen jokaiseen maakuntakeskukseen. Sitten 2010-luvun alun Eurooppatiedotusta on asteittain supistettu. Maakuntakeskukset sulkivat ovensa vuonna 2012.

Luotettavan EU-tiedon tarve on edelleen suuri. Jatkossa valtioneuvoston kansliassa sijaitsevan EU-sihteeristön asiantuntemus edesauttaa kansalaiskeskustelua Suomelle relevanteista, ajankohtaisista EU-teemoista.