Kuva: Hungarian Presidency of the Council of the EU

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla voit seurata kaikkia ministeriöiden ajankohtaisia EU-aiheisia tiedotteita, kirjoituksia ja puheita.

Ajankohtaista 27.6.2024

Unkarin EU-puheenjohtajakaudella korostuvat EU:n kilpailukyky, puolustuspolitiikka ja laajentuminen

Unkari aloittaa toisen EU-puheenjohtajuuskautensa 1. heinäkuuta 2024, kun puheenjohtajuus siirtyy Belgialta Unkarille. Unkari painottaa kaudellaan erityisesti unionin kilpailukykyä, puolustuspolitiikan vahvistamista sekä Länsi-Balkanin asemaa EU:n laajentumisessa. Unkarin puheenjohtajuuskausi kestää joulukuun loppuun saakka.

Unkarin puheenjohtajuuskauden ohjelmassa erityisenä painopisteenä on EU:n kilpailukyvyn parantaminen. Maa haluaa edistää uutta kilpailukykyohjelmaa (New European Competitiveness Deal) ja ottaa kilpailukyvyn huomioon kaikilla muillakin politiikkalohkoilla.

Unkarin tavoitteena on vahvistaa EU:n puolustuspolitiikkaa ja puolustusteollisuutta sekä parantaa jäsenmaiden välistä koordinaatiota puolustusalan hankinnoissa.

Laajentumispolitiikassa Unkari painottaa Länsi-Balkanin asemaa ja korostaa sitä, että jäsenyysneuvotteluiden etenemisen tulee perustua toteutettuihin uudistuksiin ehdokasmaissa.

Huomiota EU:n ulkorajoille ja maatalouskysymyksiin

Yksi Unkarin ohjelman painopisteistä on muuttoliikepolitiikka. Tavoitteena on estää laitonta maahanmuuttoa ja ihmissalakuljetusta, tehostaa yhteistyötä lähtömaiden kanssa ja parantaa EU:n ulkorajojen turvallisuutta.

Lisäksi puheenjohtajuusohjelman painopisteisiin kuuluvat EU:n koheesiopoltiikka sekä maatalouteen liittyvät kestävyys- ja huoltovarmuuskysymykset. Unkarin tavoitteena on kautensa aikana myös etsiä ratkaisuja demografisiin haasteisiin, joita väestön ikääntyminen aiheuttaa ympäri Eurooppaan.

Espanja, Belgia ja Unkari ovat viimeisin puheenjohtajakolmikko

Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön kolmen peräkkäisen puheenjohtajamaan muodostamat puheenjohtajakolmikot, niin sanotut triot. Unkarin kanssa nykyisen puheenjohtajakolmikon muodostavat sitä edeltäneet puheenjohtajamaat Espanja ja Belgia.

Triot tekevät omien puheenjohtajuusohjelmiensa lisäksi puolitoista vuotta kattavan suunnitelman.

EU-puheenjohtajuus vaihtuu puolen vuoden välein

Euroopan unionin neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa, toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai Euroopan parlamentilla. Puheenjohtajuus kiertää jäsenvaltioiden kesken siten, että yksi EU-maa toimii kerrallaan kuuden kuukauden ajan EU:n neuvoston puheenjohtajamaana.

EU-puheenjohtajakaudella puheenjohtajamaan hallituksen ministerit johtavat oman politiikan alansa ministerineuvostojen kokouksia ja voivat vaikuttaa asialistalla oleviin kysymyksiin.

Unkarin EU-puheenjohtajakauden verkkosivut (englanniksi)

Unkari

  • 9,6 miljoonaa asukasta
  • Virallinen kieli unkari
  • Liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004
  • Nyt toista kertaa EU-puheenjohtajamaana