Bild: European Parliament

EU:s medlemsländer

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater (Storbritanniens utträde ur EU 1.2.2020).

Alla EU:s medlemsstater hör till Europeiska ekonomiska och monetära unionen, men 19 länder har hittills tagit I bruk en gemensam valuta, euron (€).

Till Schengenområdet hör 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, som inte är EU-länder. Medborgarna kan resa mellan dessa länder utan passkontroller. Gränskontrollerna på flygplatserna I Schweiz avskaffades I början av 2009.

 

Medlemsländerna enligt anslutningsår Valuta Hör till Schengenområdet
1951 Nederländerna euro, € Ja , hör till schengenområdet
1951 Belgien euro, € Ja , hör till schengenområdet
1951 Italien euro, € Ja , hör till schengenområdet
1951 Luxemburg euro, € Ja , hör till schengenområdet
1951 Frankrike euro, € Ja , hör till schengenområdet
1951 Tyskland euro, € Ja , hör till schengenområdet
1973 Irland euro, € Nej. Hör inte till Schengenområdet.
1973 Storbritannien pund, £ Nej. Hör inte till Schengenområdet.
1973 Danmark krone, € Ja , hör till schengenområdet
1981 Grekland euro, € Ja , hör till schengenområdet
1986 Spanien euro, € Ja , hör till schengenområdet
1986 Portugal euro, € Ja , hör till schengenområdet
1995 Österrike euro, € Ja , hör till schengenområdet
1995 Sverige krone, kr Ja , hör till schengenområdet
1995 Finland euro, € Ja , hör till schengenområdet
2004 Cypern euro, € Nej. Hör inte till Schengenområdet.
2004 Lettland euro, € Ja , hör till schengenområdet
2004 Litauen euro, € Ja , hör till schengenområdet
2004 Malta euro, € Ja , hör till schengenområdet
2004 Polen złoty, zł Ja , hör till schengenområdet
2004 Slovakien euro, € Ja , hör till schengenområdet
2004 Slovenien euro, € Ja , hör till schengenområdet
2004 Tjeckien krona, Kč Ja , hör till schengenområdet
2004 Ungern forint, Ft Ja , hör till schengenområdet
2004 Estland euro, € Ja , hör till schengenområdet
2007 Bulgarien lev, лв Nej. Hör inte till Schengenområdet.
2007 Rumänien leu Nej. Hör inte till Schengenområdet.
2013 Kroatien kuna, kn Nej. Hör inte till Schengenområdet.