Tillgänglighetsverktyg

Bild: European Parliament

EU:s medlemsländer

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 27 medlemsstater (Storbritanniens utträde ur EU 1.2.2020).

Alla EU:s medlemsstater hör till Europeiska ekonomiska och monetära unionen, men 19 länder har hittills tagit I bruk en gemensam valuta, euron (€).

Till Schengenområdet hör 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, som inte är EU-länder. Medborgarna kan resa mellan dessa länder utan passkontroller. Gränskontrollerna på flygplatserna I Schweiz avskaffades I början av 2009.

 

Medlemsländerna enligt anslutningsår Valuta Länder som hör till Schengenområdet
1951 Nederländerna euro, € Schengen
  Belgien euro, € Schengen
  Italien euro, € Schengen
  Luxemburg euro, € Schengen
  Frankrike euro, € Schengen
  Tyskland euro, € Schengen
1973 Irland euro, € -
  Storbritannien pund, £ -
  Danmark krone, € Schengen
1981 Grekland euro, € Schengen
1986 Spanien euro, € Schengen
  Portugal euro, € Schengen
1995 Österrike euro, € Schengen
  Sverige krone, kr Schengen
  Finland euro, € Schengen
2004 Cypern euro, € -
  Lettland euro, € Schengen
  Litauen euro, € Schengen
  Malta euro, € Schengen
  Polen złoty, zł Schengen
  Slovakien euro, € Schengen
  Slovenien euro, € Schengen
  Tjeckien krona, Kč Schengen
  Ungern forint, Ft Schengen
  Estland euro, € Schengen
2007 Bulgarien lev, лв -
  Rumänien leu -
2013 Kroatien kuna, kn -

Följ oss