Tillgänglighetsverktyg

Bild: European Parliament

EU:s medlemsländer

Europeiska unionen har utvidgats I flera omgångar. EU har nu 28 medlemsstater. Alla EU:s medlemsstater hör till Europeiska ekonomiska och monetära unionen, men 19 länder har hittills tagit I bruk en gemensam valuta, euron (€).

Till Schengenområdet hör 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, som inte är EU-länder. Medborgarna kan resa mellan dessa länder utan passkontroller. Gränskontrollerna på flygplatserna I Schweiz avskaffades I början av 2009.

Storbritannien lämnade in sin formella anmälan om utträde I mars 2017. I och med att anmälan lämnades in har landet två år på sig att förhandla med eu om villkoren för utträdet. Stats- och regeringscheferna för de 27 EU-länderna bestämde att förlänga tidsfristen till den 31 oktober 2019. Ett tidigare utträde är möglig, om det brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet.

Medlemsländerna enligt anslutningsår Valuta Länder som hör till Schengenområdet
1951 Nederländerna euro, € Schengen
  Belgien euro, € Schengen
  Italien euro, € Schengen
  Luxemburg euro, € Schengen
  Frankrike euro, € Schengen
  Tyskland euro, € Schengen
1973 Irland euro, € -
  Storbritannien pund, £ -
  Danmark krone, € Schengen
1981 Grekland euro, € Schengen
1986 Spanien euro, € Schengen
  Portugal euro, € Schengen
1995 Österrike euro, € Schengen
  Sverige krone, kr Schengen
  Finland euro, € Schengen
2004 Cypern euro, € -
  Lettland euro, € Schengen
  Litauen euro, € Schengen
  Malta euro, € Schengen
  Polen złoty, zł Schengen
  Slovakien euro, € Schengen
  Slovenien euro, € Schengen
  Tjeckien krona, Kč Schengen
  Ungern forint, Ft Schengen
  Estland euro, € Schengen
2007 Bulgarien lev, лв -
  Rumänien leu -
2013 Kroatien kuna, kn -

Följ oss